Weekoverzicht Defensieoperaties

Minister Ank Bijleveld-Schouten en Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer bezochten de Nederlandse militairen van de enhanced Forward Presence in Litouwen. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 5 tot 12 december 2017.

Militairen die geweren omhoog houden, staan opgelijnd in het besneeuwde bos. Voertuig rechts.

Oefening Winter Wolf in Litouwen.

Zij troffen de troepen terwijl die onder meer het vechten in verstedelijkt gebied trainden tijdens oefening Winter Wolf. De militairen leren tijdens de 2-weekse training ook tactisch te verplaatsen in het bos.

Omroep Max-directeur Jan Slagter en een team van Missie Max kwamen naar Litouwen en brachten groeten en (kerst)wensen over van het thuisfront. Het groetenprogramma Missie Max is op 25 december en 1 januari bij de NPO te zien.

Nederland levert in Litouwen een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De militairen aanwezigheid in de Baltische Staten onderstreept de solidariteit van de NAVO met Litouwen, Estland, Letland en Polen.

Mali

Een peloton van de verkenningseenheid Desert Falcon in het Noord-Malinese Kidal voerde na meer dan 2 maanden weer patrouilles uit in de stad. Voor de operationele inzet trainde het peloton het schieten en volgde een korte opfriscursus voor de procedures. De bevolking was blij met de patrouilles in de stad, omdat de veiligheidssituatie sinds de laatste verkenningen van de Long Range Reconnaissance Patrol Taskgroup was verslechterd.

De in Gao geplaatste pelotons voerden meerdaagse patrouilles uit. Ze gingen naar al eerder bezochte oorden. Eerst spraken zij in en rondom de noordelijk gelegen plaatsen Almoustarat en Semit met lokale leiders en burgers. Later in de week peilde een eenheid de veiligheidssituatie en stemming in Ansongo, ten zuiden van Gao.

Videoverslag van een patrouille in Mali

Afghanistan

De Nederlandse militairen hebben hun werk weer opgepakt, nadat activiteiten in verschillende missiegebieden om veiligheidsredenen tijdelijk, beperkt waren aangepast. Dat gebeurde vanwege de berichtgeving over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het normale programma is inmiddels volledig hervat.

Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 personen deel aan NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kabul wordt gewerkt aan het verstevigen van het Afghaanse veiligheidsapparaat.

2 Peshmerga-strijders met geweer bij gebouwtje.

Training Peshmerga (mei 2017).

Irak

De Iraakse premier Abadi riep de overwinning uit op ISIS. Hij zei dat het land helemaal is bevrijd. De internationale coalitie in de strijd tegen ISIS zei tevreden te zijn met de vorderingen, maar benadrukten dat de verklaring van Abadi niet betekent dat de gevechten zijn afgelopen. De coalitie bestaat uit 74 landen.

Nederlandse militairen trainen in Irak samen met partnerlanden Iraqi Security Forces en Peshmerga-strijders in het noorden van Irak. Zij leren hen bijvoorbeeld om juist te handelen tijdens gevechtssituaties en explosieven te herkennen. Verder trainen ze de strijders onder meer in schietvaardigheid, humanitair oorlogsrecht, het beveiligen van grote oppervlakken en geven zij een instructeurscursus. Een Nederlandse beveiligingseenheid bewaakt Belgische F-16’s in het Midden-Oosten. De toestellen opereren in de strijd tegen terreurorganisatie ISIS. Een AWACS-vliegtuig (airborne warning and control system) met een aantal Nederlandse bemanningsleden helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer.

Lopende operaties buitenland:

 • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments beschermen in de Golf van Aden Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Voor het Africa Contingency Operations Training and Assistance (Acota) -programma verzorgen Nederlandse militairen opleidingen in Benin.
 • Nederlandse militairen adviseren en trainen het Somalische leger. Aan de trainingsmissie EUTM in het Oost-Afrikaanse land nemen nog 10 Europese landen deel.
 • Nederlandse F-16’s en militairen van de gevechtsleiding van het Air Operations Centre Nieuw Milligen bewaken permanent het luchtruim van België, Luxemburg en Nederland.

Operaties/acties binnenland:

 • De landmacht hielp de marechaussee bij de grensbewaking in zeehavens.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte zo'n 40 keer explosieven uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk.
 • Militairen en medewerkers van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie bewaakten het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Brunssum.
 • Defensie ondersteunde justitie met zoekcapaciteit bij Barneveld.
 • Een duikteam van Defensie ondersteunde de politie op Curaçao.
 • Defensie ondersteunde lokale autoriteiten op Curaçao bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid. 
 • Defensie assisteerde de brandweer bij Odiliapeel.