Defensie loopt voorop met radar

Defensie is koploper op radargebied. Dat geldt zowel voor de technologie als de ontwikkeling ervan. Dat werd vandaag opnieuw bevestigd op de themadag ‘Nederland Radarland’ van het Platform Nederland Radarland in Den Helder. Het in 2002 opgezette samenwerkingsverband van Defensie, Thales Nederland, TNO, TU Delft en het ministerie van Economische Zaken vierde daar het 15-jarig bestaan.

nieuwe radarinstallatie

De Multi Missie Radar

De aanwezigen kregen inzicht in ontwikkelingen van nieuwe sensorsuites, onderzoeksprogramma's, drone-bestrijding en de toekomstige ontwikkelingen op radargebied. Nederland Radarland ontstond destijds om de voorsprong op anderen te behouden. Doel is innovatief te blijven op het gebied van radarontwikkeling. De doelstelling van de plannen is om ook in de toekomst als Defensie te beschikken over de modernste radar- en geïntegreerde sensoren ter wereld tegen een lage prijs.

militairen in commandocentrale kijken naar beeldscherm

Marinemensen volgen in de commandocentrale van Zr. Ms. De Ruyter de detectie van een middellangeafstandssraket.

Nederland koploper

"Het kat-en-muisspel tussen wapens en sensoren gaat altijd door", zei Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer. Hij bracht in herinnering hoe enkele weken geleden Zr. Ms. De Ruyter een ballistische middellangeafstandsraket detecteerde en volgde. Een Amerikaans marineschip vernietigde het projectiel met een Standard Missile 3. "Door de doorontwikkeling van de radar kan de SMART-L nu doelen detecteren op grote afstand. Dit vergroot de reactietijd van de operators aanzienlijk. Het maakt Nederland koploper op het gebied van ballistische raketverdediging."

Volgens hem is de slagkracht van de krijgsmacht in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van de wetenschappers die de radars ontwikkelen. "U stelt ons in staat om een betrouwbaar en accuraat omgevingsbeeld op te bouwen. Goede radarsystemen zijn van onschatbare waarde voor de effectiviteit van onze operaties en het optreden van militairen op zee en in missiegebieden op land. Uw prestaties laten Nederland meespelen in de Eredivisie en niet in de Jupiler League."

drone boven de Luitenant-generaal Bestkazerne

Vooruitlopend op de themadag werd maandag de Multi Missie Radar (MMR) op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel gedemonstreerd.

Multi Missie Radar

Vooruitlopend op de themadag werd maandag de Multi Missie Radar (MMR) op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel gedemonstreerd. Deze sensor kan verschillende systemen, in gebruik bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC), vervangen. De radar detecteert, onderscheidt en volgt gelijktijdig verschillende doelen van heel groot formaat tot zo klein als een pingpongbal. Hiermee wordt het mogelijk drones en Raketten, Artillerie en Mortiervuur op te sporen (RAM). Het DGLC, dat ook al beschikt over onder meer Patriot en andere lucht- en raketverdedigingseenheden, wil deze drones en RAM kunnen onderscheppen.

Drones

Deze sensor wordt ontwikkeld, omdat strijdende partijen steeds vaker drones gebruiken. Daarmee sporen ze doelen op en leiden artillerie of bijvoorbeeld zelfmoordterroristen naar hun doelen. Soms worden met eigengemaakte drones zelfs explosieven afgeworpen. Zij vormen daarom ook een dreiging in missiegebieden. Maar ook in Nederland ziet het NCTV dit als een serieuze dreiging.