Medaille voor 'multiculturele' missie

Een bijzondere EU-missie, die van de opvarenden van Zr. Ms. Rotterdam een andere mindset vroeg. Zo omschreef Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp vanochtend Operatie Sophia, waaraan het amfibisch transportschip vorig jaar deelnam.

militairen op een rij ontvangen medaille

Generaal Middendorp feliciteert een opvarende van de Rotterdam met de herinneringsmedaille.

De Rotterdam fungeerde als drijvend leslokaal voor de kust van Libië, omdat aan boord leden van de Libische kustwacht werden getraind. De bemanning ontving daarvoor in Den Helder de Herinneringsmedaille Internationale Missies.

Mandaat

De EU-missie Sophia was bedoeld om levens te redden, migranten uit zee te halen en smokkelnetwerken op te rollen - of te ontwrichten. Daar kwam gaandeweg het lesgeven aan de Libische kustwacht bij, zodat die de mensensmokkel beter kan aanpakken en voorkomen dat duizenden migranten in internationale wateren komen.

generaal steekt duim op naar matroos

"Goed gedaan", lijkt Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal Van Griensven tegen een matroos van de Rotterdam te zeggen.

Verschillende culturen

Middendorp bracht in herinnering dat er mensen uit verschillende landen en met verschillende culturen op de Rotterdam verbleven: "Libische collega's die training kregen, Engelse mariniers, Griekse boardingspecialisten en Duitse marinetechnici die de trainingen verzorgden. Een bijzondere samenstelling. Want verschillenden culturen… betekent ook mensen met andere opvattingen en werkwijzen. Dat heeft natuurlijk ook wat voeten in de aarde. Je moet immers andere zaken overwegen, dan je normaal gesproken doet."

Gelijkwaardigheid

Cultureel adviseur luitenant-kolonel Robert Gooren gaf de Libiërs aan boord een briefing over de westerse cultuur en dat er aan boord zowel mannen als vrouwen werken. "En zij zijn net zo belangrijk als de mannen. Op die boodschap van gelijkwaardigheid, werd door de Libische cursisten gelukkig positief gereageerd", bracht Middendorp in herinnering. Spelletjesavonden hielpen om de kloof te dichten, met als gevolg dat na een paar weken vrouwelijke Nederlandse militairen spelletjes speelden met de Libische cursisten.

Dank

"Ik kan stellen, dat jullie aanpak goed heeft geholpen", zei Middendorp tegen de bemanning van de Rotterdam. "Jullie wisten de balans te vinden tussen veiligheid aan boord enerzijds, en goed gastheerschap anderzijds. Hierdoor konden de trainers zich ook echt focussen op de lessen. Dank dus aan jullie allemaal." De CDS bedankte ook partners, kinderen, ouders en vrienden.