Militairen in actie voor alarmeringsoefening NAVO

Militaire voertuigen reden vanavond in colonnes op Nederlandse wegen. Was er iets aan de hand? Nee, nu niet… maar als dat wel het geval is, wil de krijgsmacht daarop zijn voorbereid. Dus trainde het Korps Mariniers een inzet van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). De zogenoemde flitsmacht is de snelst inzetbare eenheid van de NATO Response Force.

Mariniers opgesteld in vierkant.

Bevelsuitgifte bij de mariniers in Doorn.

De NAVO testte zo zijn alertheid en vermogen om snel te reageren op dreigingen, bijvoorbeeld op de oostflank van het verdragsgebied.

Realiteitsgehalte

Als onderdeel van deze reguliere alarmeringsoefening kregen de betrokken militairen het bevel zich op hun kazerne in Doorn of op Vliegbasis Eindhoven te melden. Hier maakten zij hun uitrusting gereed om op te treden in het hoogste geweldsspectrum. In het geval van een echte alarmering zouden de militairen daadwerkelijk naar het inzetgebied vertrekken. Nu eindigde de niet van te voren aangekondigde oefening, om het realiteitsgehalte zo hoog mogelijk te houden, in Nederland.

Binnen 48 uur na een alarmering moeten de eerste delen van de flitsmacht gereed zijn voor inzet. Deze oefening draaide daarom om het snel waarschuwen en verplaatsen van personeel en materieel. Ook andere NAVO-bondgenoten maakten zich klaar voor de VJTF.  Voor deze eenheid staat Nederland met meerdere partners stand-by.

Land Rover verlaat kazerne.

Een Land Rover verlaat de kazerne in Doorn.

Mariniers

Nederland levert elk jaar een bijdrage aan de NATO Response Force. In 2017 is dat een Raiding Squadron van het Korps Mariniers met eigen gevechtssteun en logistieke ondersteuning aan de VJTF. Het raidingsquadron maakt, als het er op aankomt deel uit van een Brits bataljon. Verder staan er dit jaar 4 F-16's voor de flitsmacht paraat.

De inzet van de VJTF wordt vaker getraind. Nederland nam bijvoorbeeld in juni 2015 deel aan een oefening van de interim-VJTF in Polen.

Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in het oostelijke deel van het verdragsgebied, versterkte de NAVO de afgelopen jaren de NRF, onder meer met de oprichting van de VJTF. Het doel is geloofwaardige afschrikking en aanpassing aan de veranderde veiligheidsomstandigheden. De NAVO wil Rusland echter niet provoceren en wil in gesprek blijven om risico’s te verminderen en de transparantie te vergroten.