Weekoverzicht Defensieoperaties

Defensie hielp de politie bij de zoektocht naar de 13-jarige Ikram Ammari uit Driebergen. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 17 tot en met 23 januari.

Combat trackers van het Korps Mariniers zijn getraind in het ontdekken van afwijkingen in een terrein. De militairen kamden samen met de Mobiele Eenheid van de politie tevergeefs een bosperceel uit bij Zeist. Het meisje is later in goede gezondheid gevonden.

Militairen naast verkenningsvoertuigen.
Militairen van Task Group Desert Falcon bij hun voertuigen.

Mali

Er vond een explosie plaats op een kamp in Gao waar gewapende groeperingen zijn samengebracht voor het vredesproces. Het bevindt zich in de buurt van het Nederlands-Duitse Kamp Castor. Het was de grootste aanslag sinds de ondertekening van het vredesakkoord in juni 2015. Bij de zelfmoordaanslag vielen 77 doden en 120 gewonden. Er zijn geen Nederlandse slachtoffers.

Een team van de langeafstandsverkenningstaakgroep (TG) Desert Falcon onderzocht de plaats van de explosie op de gebruikte explosieven. Aanbevelingen van TG Desert Falcon om de beveiliging van het kamp te verbeteren leidden direct tot resultaat. Door advies, assistentie en beperkte training draagt eenheid de komende tijd bij aan voortzetting van het belangrijke proces om de partijen bij elkaar te krijgen.

Nederlandse gewondentransportvoertuigen en geneeskundig personeel vervoerden patiënten van het ziekenhuis in Gao naar het vliegveld. Van daar gingen de ernstigste gewonden naar de hoofdstad Bamako. Bovendien heeft het Nederlandse contingent medisch materiaal en een bedrag aan het ziekenhuis geschonken.

Voorts voerde TG Desert Falcon operaties uit om gewapende groeperingen in de omgeving van Gao in kaart te brengen. Tijdens patrouilles spraken de militairen met de bevolking en plaatselijke leiders. Daarnaast is de taakgroep samen met het helikopterdetachement als Immediate Response Team ingezet om een aanval op een van de strijdende partijen ver in het noorden te onderzoeken.

De 2 Nederlandse Chinook-transporthelikopters stonden verder stand-by voor medische evacuaties. Ook vervoerden en bevoorraadden ze troepen van de TG Desert Falcon.

Als de militairen terugkeren op Kamp Castor, kunnen ze hun voertuig sinds kort aftanken bij een gloednieuw eigen tankstation dat voldoet aan de milieu-eisen die ook in Nederland van toepassing zijn.

Lopende operaties buitenland:

 • In de omgeving van het Iraakse Erbil verzorgen Nederlandse militairen samen met partnerlanden diverse trainingen voor Peshmerga-strijders, zoals handelen tijdens gevechtssituaties, explosievenherkenning en schietvaardigheid. De 7e rotatie van de Capacity Building Mission in Iraq heeft afgelopen maandag het commando overgenomen. Militairen van 11 Infanteriebataljon Air Assault uit Schaarsbergen namen het stokje over van de militairen van 44 Pantserinfanteriebataljon.
 • Belgische F-16's vlogen dagelijks missies in de strijd tegen ISIS. Een Nederlands force protection-detachement bewaakt de Belgische jachtvliegtuigen.
 • Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 man deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel werken zij aan versteviging van het Afghaanse veiligheidsapparaat.
 • Nederlandse luchtmachtmilitairen vlogen vanaf Turkije om de coalitie te helpen bij de strijd tegen ISIS. Dit gebeurt met een Airborne Warning And Control System (AWACS)-vliegtuig. De AWACS zorgt ervoor dat de anti-ISIS-coalitie over een actueler luchtbeeld beschikt. Ook helpen de operators aan boord met de coördinatie van het militaire luchtverkeer in de regio en dragen zo bij aan de vliegveiligheid.
 • Nederlandse militairen hielpen het Somalische leger met trainingen en strategisch advies. Aan de EU-trainingsmissie in Somalië nemen nóg 10 Europese landen deel.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPD), beschermden in de Golf van Aden Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Forward Support Element (FSE) Mirage leverde onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers voor de antipiraterijmissie bij Somalië. Het FSE kreeg een nieuwe commandant. Bij de commando-overdracht waren onder andere de basiscommandant van het gastland en vertegenwoordigers van de coalitiepartners aanwezig.
 • Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen bewaken tot en met april het luchtruim van Estland, Letland en Litouwen.

Lopende operaties/acties binnenland:

Militair lanceert Raven.
De Raven wordt gelanceerd (april 2016).
 • Een onbemand verkenningsvliegtuig van het type Raven is ingezet in de omgeving van Breda ter ondersteuning van de politie.
 • De landmacht hielp de marechaussee bij de grensbewaking in de zeehavens.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte meer dan 20 explosieven uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk.
 • Eerder deze week stond Defensie de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij. Een zoekteam assisteerde bij het doorzoeken van 2 woonhuizen en schuurtjes. Dat was in de omgeving van Amersfoort. Ook hielp Defensie met specialistische apparatuur bij het onderzoek naar een liftongeluk in Rotterdam.
 • Defensie heeft tevens bijstaand verleend aan de veiligheidsregio Groningen bij de analyse van een professionele duikset van de Brandweer.