Explosieven opruimingsdienst in het nieuw

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) beschikt sinds vandaag over 2 nagelnieuwe Iveco-voertuigen. Met deze vrachtwagens krijgt de EOD meer armslag bij het ruimen van grotere bommen uit de Tweede Wereldoorlog.

Vrachtwagen.

Een van de nieuwe vrachtwagens van de explosievenruimers van Defensie.

De overdracht had plaats tijdens de druk bezochte defensiebeurs van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid in Rotterdam.

Directeur DMO spreekt zaal toe. Op achtergrond staan militairen.

Directeur DMO, vice-admiraal De Waard, spreekt de zaal toe.

Zelfregulatie

Het was vooral een energieke beurs met veel aandacht voor op afstand bestuurbare vlieg-, vaar en voertuigen. Innovatie dus en dat onderwerp staat hoog op de agenda van directeur Defensie Materieel Organisatie vice-admiraal Arie Jan de Waard. Hij pleitte ervoor dat alle betrokkenen – Defensie, industrie en kennisinstituten de krachten bundelen. Waar tot nu werd gesproken over de 'Gouden Driehoek', spreekt De Waard liever over een ‘gouden ecosysteem’.

“Samen optrekken is al de beste garantie dat we onze militairen van het beste materieel en IT kunnen voorzien. Deze definitie geeft mooi weer waar we verder op in moeten zetten: een combinatie van de bekende én minder voor de hand liggende partners die elkaar opzoeken, die elkaar wat hebben te bieden. Door zelfregulatie stellen we dan datgene zeker waar we zo zuinig op moeten zijn: onze vrede en veiligheid”, aldus De Waard.

Gmeling Meijling scriptieprijs

Voor het eerst werd de Gmeling Meijling scriptieprijs uitgereikt. Het bestuur van de NIDV stelde de prijs in om de banden tussen de Nederlandse Defensie Academie, de politieacademie en de brandweeracademie, de technische universiteiten, onze kennisinstellingen en de defensie- en veiligheidsindustrie te versterken.

Luitenant-ter-zee der 3e klasse Louis Elling was een van de 3 genomineerden. Hij haalde aan de Faculteit Militaire Wetenschappen zijn bachelor en studeert momenteel aan de University of Bath.

Evelien Aangeenbrug van de politieacademie won de prijs van € 2.500. Haar scriptie viel op door de maatschappelijke meerwaarde en de toegevoegde waarde voor operationele (politie) eenheden.