Medaille voor leden Border Security Teams

Ze boden hulp aan de Grieken toen de nood het hoogst was. Ze zagen van dichtbij hoe mensen in overvolle bootjes de gevaarlijke overtocht naar Griekenland maakten. De Border Security Teams (BST’s) stonden in opvanglocaties klaar om migranten te identificeren, te registreren of te helpen bij terugkeer. Voor die inzet zijn 123 medewerkers vandaag in de Brabanthallen in Den Bosch geëerd. Zij kregen de ‘Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen met de gesp Egeïsche Zee 2016'.

“Tijdens de eerste periode op Chios kwamen tientallen bootjes per dag aan. Dat was keihard werken voor iedereen, dag in dag uit. Naast de grensbewakingstaak kregen jullie te maken met het leed dat migranten meenamen. Doorweekt en onderkoeld, soms ternauwernood ontsnapt aan de dood. Jullie inzet is van grote waarde geweest”, zei commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink.

Ook directeur-generaal Vreemdelingenzaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie Jan-Kees Goet sprak het gemêleerde BST-gezelschap toe dat onder leiding stond van de marechaussee.  Het BST bestond niet alleen uit personeel van de marine, landmacht en het Commando Diensten Centra. Het team telde ook medewerkers van de nationale politie, de Dienst Terugkeer en Vertrek de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Hotspot en grensbewaking

De gedecoreerden van het BST ondersteunden van 1 januari tot 1 juli 2016 vanaf de Griekse eilanden Chios en Lesbos. De meesten waren vanaf het eerste uur betrokken bij de inrichting van een zogenoemde ‘hotspot’,  een aanmeldcentrum waar migranten onder meer worden gescreend, geïdentificeerd en geregistreerd. Ook voerde het team grensbewaking uit op zee en aan de kust, bracht migratiestromen in kaart en onderkende signalen van mensensmokkel. Het werk werd verricht onder de vlag van het EU-agentschap Frontex dat lidstaten ondersteunt bij het bewaken van de buitengrenzen.

Krachten bundelen

De hoge instroom van illegale immigratie via de zuidelijke buitengrenzen zorgde begin 2016 voor een groeiende behoefte aan versterking van de grensbewaking en goede screening, registratie en identificatie. Nederland stuurde op verzoek van Frontex hierop een multidisciplinair Border Security Team. Door verschillende krachten te bundelen, droeg het BST bij aan het traject dat migranten doorlopen. Momenteel is het Border Security Team nog steeds met 37 man actief op Chios.