Future Force Conference: volg de toekomst!

Er zijn veel uitdagingen op het gebied van veiligheid en stabiliteit. Alle reden om de handen ineen te slaan. Het gaat dan niet alleen om samenwerking tussen Defensie en traditionele partners, maar ook met experts en organisaties waarmee nu niet of weinig wordt samengewerkt. Gesprekken en kennisuitwisseling zijn pas in februari tijdens de Future Force Conference, maar de website is nu al online: www.ffc2017.org.

Generaal Middendorp spreekt.

Generaal Middendorp spreekt bezoekers van de Future Force Conference toe (maart 2015).

Deze website groeit de komende maanden nog door bijdragen  van deelnemers en belangstellenden.

Nauwer samenwerken, veiliger toekomst

De FFC is een internationale en toekomstgerichte conferentie. Die staat in het teken van nauwer samenwerken met diverse partners. De FFC focust zich deze editie op verschillende ‘ecosystemen’,  waarbij minder gebruikelijke partners  bijdragen aan een veiligere wereld. Leidend is de gedachte dat bundeling van krachten en kennis de enige manier is om veranderingen tot stand te brengen. Met nadruk is dan de inbreng van kleinere landen en organisaties van belang en van denkers en doeners op het scherp van de snede.

Voorbereid op uitdagende toekomst

Met de conferentie investeert Defensie in toekomstige veiligheid en stabiliteit. Contacten met  andere organisaties levert  Defensie inzichten op voor verdere doorontwikkeling van de krijgsmacht. Daardoor is Defensie in staat om  tijdig en samen met verschillende partners in te spelen op de complexe toekomstige veiligheidsuitdagingen.

De internationale Future Force Conference (FFC), op initiatief van Defensie, is op donderdag  9 en vrijdag 10 februari 2017 in het World Forum in Den Haag.