Weekoverzicht Defensieoperaties

Zr. Ms. van Amstel kwam terug na 4 maanden inzet in de Egeïsche en Middellandse Zee. Het fregat bracht in deze periode tijdens 5 search and rescue operaties 1.024 migranten in veiligheid. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 12 juli tot 18 juli.

Bemanningslid Zr. Ms. Van Amstel begroet familielid op de kade.

De bemanning van Zr. Ms. Van Amstel is weer in Nederland.

Mali

Een Chinook-transporthelikopter maakte samen met een Apache-gevechtshelikopter 2 bevoorradingsvluchten voor de Special Operations Land and Task Group (SOLTG). Ook beveiligden ze een militair konvooi. De Apache ondersteunde verder als Quick Reaction Force op een locatie waar een explosief werd gevonden.

Caribisch gebied

Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in het Caribisch gebied kustwachttaken en antidrugsoperaties uit. Een Cougar-transporthelikopter doet dat ook vanuit Hato, Curaçao. Het patrouilleschip haalde 7 pakketten cocaïne uit de Caribische Zee. Deze hadden een totaalgewicht van 128 kilo.

Peshmerga-strijder tijdens sniperopleiding.

Een van de opleidingen in Irak.

Lopende operaties buitenland:

  • Nederland traint met Groot-Brittannië in de omgeving van Erbil diverse Peshmerga. Zij leren onder meer hoe om te gaan met explosieven en stedelijk optreden. Ook werken beide landen samen om Zeravani (militaire politie) te trainen op het gebied van explosieven en hoe om te gaan met zware wapens. In de omgeving van Baghdad zijn naast een medische training ook de sniperopleiding en een training in het bevrijden van gijzelaars in volle gang. 
  • Voor de NAVO-operatie Resolute Support in Afghanistan adviseerden Nederlandse militairen Afghaanse collega’s van krijgsmacht en politie over hoe zij het beste hun werk kunnen organiseren. Een beveiligingseenheid en een geneeskundig detachement stonden de adviseurs bij. De Nederlanders opereren vanuit Mazar-e-Sharif in het noorden. Er werken ook Nederlanders op het hoofdkwartier van de missie in Kaboel.
  • Op de Griekse eilanden Chios en Lesbos werkt het Border Security Team. Deze bestaat uit medewerkers van marechaussee, Commando DienstenCentra, marine, Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ze screenen, identificeren en registreren migranten. Het team werkt onder de vlag van Frontex. Dat is het EU-agentschap dat de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de Europese Unie beheert.
  • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beschermden Nederlandse schepen tegen mogelijke aanvallen van piraten.
  • 5 marechaussees zetten zich in voor de Eulex-missie in Kosovo. De missie bevordert de stabiliteit in het land door het ondersteunen van het bestuurlijk apparaat, de politie, justitie en douane.
  • De Nederlandse inzet van 2 militairen voor de European Union Military Advisory Mission in de Centraal Afrikaanse Republiek (EUMAM CAR) is beëindigd. De militairen assisteerden bij de opbouw van een goed functionerend veiligheidsapparaat op het gebied van politie, Justitie en Defensie.
Brokstukken van de neergestorte F-5 van demoteam Patrouille Suisse.

De brokstukken van de neergestorte F-5 van demoteam Patrouille Suisse.

Lopende operaties/acties binnenland:

  • De landmacht ondersteunde de Koninklijke Marechaussee bij de grensbewaking in de zeehavens.
  • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte meer dan 30 explosieven onschadelijk, voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog.
  • Speciale zoekteams van Defensie ondersteunden de politie bij strafrechtelijke onderzoeken. De militairen doorzochten panden en percelen in de omgeving van het Overijsselse Tubbergen. Later in de week ondersteunden zoekteams de politie bij het doorzoeken van gebouwen en percelen in Tilburg en Eersel (Noord-Brabant) en Enschede (Overijssel).