Patrouilleschip voor het eerst op antipiraterijmissie

Het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen is vandaag voor 4 maanden naar de wateren rond Somalië vertrokken. Met de Groningen zet de marine voor het eerst een ocean-going patrol vessel in voor antipiraterij, in dit geval voor de EU-operatie Atalanta.

Bemanning Zr. Ms. Groningen neemt afscheid van hun thuisfront.

Bemanning van Zr. Ms. Groningen neemt afscheid van hun thuisfront.

Het schip neemt deel aan EU-operatie Atalanta en controleert schepen die door de Golf van Aden varen en beschermt en controleert schepen die rond Hoorn van Afrika bij Somalië varen.

Nederland levert al sinds 2008 een bijdrage aan de bestrijding van piraterij in de regio. Dat gebeurde tot nu met multipurposefregatten, luchtverdedigings- en commandofregatten en een amfibisch transportschip.

Thuisfront zwaait bemanning Zr. Ms. Groningen uit.

Zr. Ms. Groningen vertrekt naar Afrika.

Atalanta

Operatie Atalanta is een door de Europese Unie geleide missie en richt zich op het terugdringen van piraterij voor de kust van Somalië. Door te patrouilleren vergroot de marine de veiligheid en ontmoedigt en verstoort piraterij op zee. Daarnaast trainen militairen het lokaal kustwachtpersoneel om zelf op te treden tegen piraterij.

Piraterij

De vrije doortocht van goederen over zee en de ontwikkeling van de regio lopen gevaar door piraterij. Dit vormt een serieuze bedreiging voor de handel binnen de EU. Jaarlijks passeren tussen de 20.000 en 30.000 schepen de Golf van Aden.

De laatste jaren is piraterij sterk teruggedrongen door de internationale samenwerking van marines, maar de dreiging is nog niet verdwenen. Zo lang de stabiliteit op het land niet is gewaarborgd, blijft de bescherming van schepen nodig. Sinds februari van dit jaar is het mandaat van Atalanta aangepast. De maritieme missie mag nu ook de EU- zustermissies op land ondersteunen.

Zr. Ms. Groningen

Zr. Ms. Groningen is een van de 4 ocean-going patrol vessel (OPV’s) van de Koninklijke Marine. De patrouilleschepen zijn flexibel inzetbare vaartuigen, toegerust op de bewaking van kustwateren. Naast inzet om terrorisme en piraterij tegen te gaan, controleren deze OPV’s ook schepen tijdens anti-drugsoperaties.

NH90

Een NH90 is een primair een maritieme gevechtshelikopter die kan opereren vanaf patrouilleschepen en luchtverdedigings- en commandofregatten. Het toestel kan ook fungeren als tactische transporthelikopter.

Het standaard aantal bemanningsleden van het schip (50) is voor de inzet in Somalië aangevuld met:

  • een detachement van het Korps Mariniers (‘enhanced boarding element’);
  • een NH90 gevechts/transporthelikopter met bemanning;
  • een medisch/chirurgisch team;
  • enkele specialisten zoals een tolk.

Hiermee is de bemanning uitgebreid tot 98 personen.