Marine ingezet bij redding op Noordzee (update)

De patrouillevaartuigen Friesland en Groningen schieten momenteel de opvarenden van de op de Noordzee gezonken Baltic Ace te hulp. Dit vrachtschip raakte in de problemen na een aanvaring met een ander vaartuig op ongeveer 65 kilometer uit de Zeeuwse kust.

Het gezonken schip telde 24 opvarenden. Die hebben met een reddingsboot het schip verlaten of liggen in het water. Helikopters proberen bij windkracht 6 en hoge golven de mensen in veiligheid te brengen. Beide marineschepen zoeken eveneens mee naar drenkelingen en hebben het helikopterdek ter beschikking gesteld om de opvarenden op te vangen en medische hulp te geven. 

De reddingsactie wordt gecoördineerd door de kustwacht. De leiding op zee is in handen van de Friesland.

Update 22.30 uur

Rond 22.30 uur vanavond waren er 13 van de 24 opvarenden van het gezonken schip, dat auto's transporteerde naar Finland, in veiligheid gebracht. Er is een AB 412-SP reddingshelikopter van Defensie extra ingezet om mee te zoeken naar de nu nog 11 vermisten.

Er wordt momenteel gezocht met 8 vaartuigen, waaronder de 2 marineschepen, en 4 helikopters, inclusief die van Defensie en een reddingstoestel van de Belgische krijgsmacht.

 

Hoort bij