Defensie Jaaroverzicht 2017

Hoe zag 2017 er voor de krijgsmacht uit? Bekijk het 6 minuten durende jaaroverzicht voor een indruk van het Defensiewerk in binnen- en buitenland.

Defensie Jaaroverzicht 2017

Irma, Jose, Maria. De orkanen treffen de Bovenwindse eilanden in 2017 met verwoestende kracht. De ramp is groot. Defensie bíedt hulp. Meer dan 1.000 militairen en burgermedewerkers zijn er actief.

In Nederland bewaken marechaussees belangrijke gebouwen, zoals de Tweede Kamer. Terroristische aanslagen elders in Europa maken hun inzet nodig. Ze herkennen afwijkend gedrag en staan klaar om in te grijpen.

F-16’s onderscheppen ongeïdentificeerde vliegtuigen in ons luchtruim. Sinds januari voeren Nederlandse en Belgische gevechtsvliegtuigen afwisselend deze verdedigingstaak uit boven de hele Benelux.

De explosieven opruimingsdienst ruimt meer dan 2.000 explosieven. In het Caribisch gebied onderschept de marine ruim 2.300 kilo drugs. Militaire zoekteams ondersteunen de politie en de belastingdienst bijna 100 keer. Dit jaar reizen 68 miljoen passagiers via Schiphol.

Het stopt niet aan de grens. Nederland wordt geconfronteerd met dreigingen en conflicten in andere landen. De strijd in het Midden-Oosten, de veranderde houding van Rusland, de terreuraanslagen, de cyberdreigingen, de vluchtelingenstromen. Daarom is de krijgsmacht wereldwijd actief.

In Irak trainen we Iraakse en Koerdische strijdkrachten om op te treden tegen  ISIS. Nederland draagt ook bij aan het luchtoffensief.

In Mali eindigt na 3 jaar de Nederlandse inzet van gevechts- en transporthelikopters. Op de grond verzamelen militairen inlichtingen onder de bevolking. Daarmee kan de VN-missie Minusma haar operaties plannen om Mali veiliger te maken. Terroristen verliezen zo hun uitvalsbasis.

Een border security team werkt op het Griekse eiland Chios. Het helpt bij de eerste opvang van migranten die in Europa aankomen door hen te screenen, registreren en identificeren.

Ook op zee zetten militairen zich in voor de veiligheid. Ze maken vaarroutes vrij van mijnen. Bij Somalië voeren ze antipiraterij-operaties uit, en ze trainen er de lokale kustwacht.

De overdracht van kennis en vaardigheden gebeurt in veel missiegebieden. Zoals in Uganda en bij de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan.

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst geeft met haar partners een waarschuwing af: de Russische dreiging tegen Nederlandse, Europese en NAVO-belangen neemt toe. Daarom helpt Nederland binnen de NAVO mee met afschrikking, en met geruststellende maatregelen voor Oost-Europese bondgenoten.

3.600 Nederlandse militairen gaan naar Polen voor een grote internationale oefening onder Nederlandse leiding.

De landmacht begint in Litouwen haar bijdrage een de NAVO-gevechtsgroep enhanced Forward Presence, marineschepen varen in de Baltische Zee.  En onze F-16’s verdedigen het luchtruim. Vanuit Litouwen onderscheppen ze 10 Russische vliegtuigen.

Ook online nemen we dreigingen waar. Defensie wapent zich hiertegen. We verdedigen ons tegen digitale aanvallen en spionage. En we zijn zelf in staat online een vuist te maken.

Voor het Defensiepersoneel was 2017 in veel opzichten een bewogen jaar. Nieuwe arbeidsvoorwaarden komen tot stand. Werkomstandigheden zijn onderwerp van discussie; vooral na een onderzoeksrapport over het dodelijk mortierongeval in Mali in 2016. De minister en de Commandant der Strijdkrachten treden af.

Nieuw aangetreden bewindslieden onderstrepen het belang van veiligheid en personeelszorg.

Nederland toont respect voor de militairen, bijvoorbeeld tijdens Veteranendag. En bewondering is er ook voor gewonde militairen tijdens de Invictus Games in Toronto. De sportieve strijd die ze aangaan, geeft ze weer perspectief voor de toekomst.

Vrede en veiligheid vraagt meer dan militaire inzet.

Andere manieren van samenwerken en nieuwe technologieën worden toegepast. Innovaties die de krijgsmacht sterker maken voor de toekomst.

Na een lange periode van bezuinigingen zet de weg van herstel in. Defensie trekt versneld geld uit voor een betere inzetbaarheid van de krijgsmacht.

Er wordt geoefend. Voor alle soorten missies, onder alle omstandigheden.

De wereld verandert razendsnel en we weten niet wat onze volgende inzet zal zijn. Dan kun je maar beter voorbereid zijn.