Toespraak minister Bijleveld Dapperheidsonderscheidingen 2019 Binnenhof

Toespraak Minister van Defensie,
Ank Bijleveld-Schouten, ter gelegenheid van de uitreiking van dapperheidsonderscheidingen op het Binnenhof
te Den Haag, 4 juli 2019

Paradecommandant, wilt u het geheel op de plaats rust zetten.

Ridders der Militaire Willems-Orde,
Excellenties, vlag- en opperofficieren,
Aangetreden troepen,
Geachte decorandi,
Dames en heren,
A special word of welcome to the distinguished guests of our allies here today.
I am very pleased to have you with us on this memorable day.
Honoring those who stood side by side with your troops…
As brothers in arms.
I am grateful you share the gratitude and pride
for the courage of our men with me.
Thank you for being here today.
That means a lot.
Please allow me to continue in Dutch.

Wat maakt, …dat je meer doet dan iemand van je mag verwachten?
Wat maakt, …dat je meer geeft dan je ooit voor mogelijk hield?
Wat maakt, …dat je het hogere belang voor dat van jezelf laat gaan?
Deze vragen fascineren ons mensen al eeuwenlang.
Wetenschappers hebben geprobeerd om menselijke moed te onderzoeken, definiëren, …met woorden te vangen.
Maar ergens blijft het ongrijpbaar.
Wij Nederlanders houden eigenlijk niet zo van het karakteriseren van moed.
Of het verheerlijken daarvan.
Wij doen het liefst ‘gewoon normaal’.
Op onze eigen wijze, dat wel.
Die is al gek genoeg.
Maar soms is dat ‘normale’ helemaal niet zo gewoon…
Soms doet iemand meer dan iedereen van hem verwacht.
Soms presteert iemand ver boven het niveau dat hij ooit heeft laten zien.
Soms zet iemand zijn eigen leven in de waagschaal om dat van iemand anders te beschermen.
Dat is verre van normaal…
Daar is moed voor nodig.
Moed uit zich in daden.
Het gevolg van in split-second gemaakte keuzes…
…onder de soms extreme omstandigheden die je in je leven meemaakt.
Ik ben ervan overtuigd dat er een stukje moed in ons allemaal zit.
Een stukje, dat op de meest cruciale momenten in je leven naar boven komt.
Een soort oer-mechanisme dat je drijft tot acties die groter zijn dan jezelf.
Hoe klein die actie aanvankelijk ook lijkt…
Het effect is groots.
En maakt je groter dan jezelf.

Dat brengt mij bij de vier mannen waarvoor we hier zijn vandaag.
Zij bevonden zich op missie, samen met hun collega’s, in zeer gevaarlijke en complexe situaties.
Situaties die zonder hun daden, heel anders waren afgelopen.
Situaties, waarin zij lieten zien wat moed betekent.
Destijds, oer-Nederlands gezien, voor hen ‘gewoon normaal’.
Maar volgens hun collega’s was het dat niet.
Verre van zelfs.
Het is mij een eer om deze mannen vandaag, in uw gezelschap, een dapperheidsonderscheiding uit te reiken. Een onderscheiding, die symbool staat voor de waarde van hun moed… En voor hun daden, die allesbepalend waren voor henzelf en anderen.