Personeelsrapportage 2021

Voor u ligt de personeelsrapportage over het gehele jaar 2021. In deze rapportage wordt ingegaan op de personele samenstelling en werkbeleving bij Defensie, alsmede op werving, instroom en uitstroom. Ook wordt aandacht gegeven aan de HR-transitie, samenwerking (met de civiele arbeidsmarkt) en wendbaarheid, en diversiteit en inclusiviteit.