Memorie Noordzeereductiematrix 2006

Het standaard reductievlak voor zeekaarten is het Lowest Astronomical Tide (LAT). Dit is de laagst mogelijke waterstand gebaseerd op de stand van zon en maan. Waterstanden onder het LAT komen toch voor, door weersomstandigheden zoals een hoge luchtdruk of een aflandige wind.  Voor andere toepassingen (zoals off-shore en oceanografie) wordt gebruik gemaakt van een ander reductievlak op zee: het gemiddelde zeeniveau of Mean Sea Level (MSL). De afstand tussen MSL en LAT verschilt per plaats. De ligging van het LAT  ten opzichte van MSL is in 2006 bepaald voor het Nederlandse zeegebied. Meer informatie hierover vindt u in dit document.