Memorie Noordzeereductiematrix 2006

De (verticale) kaart datum is het referentievlak waaraan alle weergegeven dieptes zijn gerelateerd. Voor het Nederlandse deel van de Noordzee wordt het Lowest Astronomical Tide (LAT) vlak gebruikt. Dit vlak is gekozen zodat de minste waterdiepte wordt weergegeven onder “normale” meteorologische omstandigheden en berekent op basis van de zwaartekracht van aarde, zon en maan. Incidenteel bij weersomstandigheden van bijvoorbeeld een hoge luchtdruk of aflandige wind kan de actuele hoogte van het zeeoppervlak lager zijn dan het referentievlak.

De Noordzee reductiematrix 2006 geeft op zee het verschil tussen Mean Sea Level en LAT.