Mobiele boorplatformen overzicht (Riglist).

Een wekelijks overzicht van verplaatsbare boorplatformen in de Noordzee wordt niet meer gepubliceerd in de BaZ; de riglist is vervallen. De positie van een verplaatsbaar booreiland dat zich bevindt binnen het Nederlandse karteergebied, maar niet binnen de veiligheidszone van een gekarteerd permanent productieplatform, wordt kenbaar gemaakt door middel van een T-bericht. In dit T-bericht worden de naam, positie en (indien bekend) de plaatsingsduur vermeld. In een T-bericht wordt alleen de betreffende kaart van de grootste schaal vermeld.

In de Navarea I Warnings (www.admiralty.co.uk/maritime-safety-information/radio-navigational-warnings) wordt wekelijks een overzicht gegeven van alle verplaatsbare boorplatformen in de Noordzee. In dit overzicht worden ook de platformen buiten het Nederlandse karteergebied genoemd en ook de platformen die binnen de veiligheidszone van een gekarteerd permanent productieplatform liggen (ACP).