Grenzen aansluitende zone

Dit zip-bestand bevat de grenzen van de aansluitende zone van Nederland op de Noordzee. Dit is het gebied dat ligt tussen 12 en 24 zeemijl buiten de Noordzeekust. Onder de download vindt u meer informatie over het zip-bestand.

Specificaties van de geografische data

De gegevens worden aangeboden in het geodetisch datum WGS84. Dat mag voor deze toepassing gelijkgesteld worden aan ETRS89 en NAD83.

Elk zip-bestand bevat 3 dataformaten:

  • ESRI SHAPE voor ArcGIS (extensies DBF, PRJ, SHP en SHX, inclusief metadata in XML-formaat);
  • KML voor Google Earth (extensie KML);
  • Een eenvoudig ASCII-formaat (extensie DAT). Dit formaat bevat graden, minuten en seconden voor eerst geografische breedte en vervolgens geografische lengte.

Uitdunnen

Het gebogen karakter van de normale basislijnen en de buitengrenzen noodzaakt tot een hoge puntdichtheid. Voor sommige toepassingen is een benadering van deze lijnen met minder punten wenselijk. De ASCII-bestanden met extensie DAT kunnen worden uitgedund met het programma TSP.

Zie ook

Hoort bij