Kustwacht Caribisch Gebied versterkt de samenwerking

De Kustwacht Caribisch Gebied versterkt komend jaar de informatiepositie en de samenwerking met partnerdiensten binnen de rechtshandhaving. Dat staat in het 'Jaarplan 2021 Kustwacht Carib’ dat minister Ank Bijleveld-Schouten (Defensie) vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. 

Doel is om komend jaar het zogenoemde intelligence-gestuurd politieoptreden in het maritieme domein verder te versterken. Dit gebeurt door een goede samenwerking met andere uitvoerende diensten binnen het Koninkrijk. Zo wordt er meer ingezet op analysecapaciteit, intensiever samengewerkt met internationale partners en de digitale infrastructuur en informatiehuishouding verbeterd.

Samen met de Koninklijke Marechaussee, de Douane Nederland en de landsdiensten wordt de Kustwacht Carib intensief betrokken bij de versterking van het grenstoezicht. Het doel van de maatregelen op het grenstoezicht is het bijdragen aan het tegengaan van grensoverschrijdende/transnationaal georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit in de Caribische landen van het Koninkrijk en het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de diensten.

Dynamisch werkveld

De kustwacht opereert in een dynamisch werkveld. Zo verkeert Venezuela in een politieke, sociale en financieel-economische crisis. Daarnaast zijn de lange kustlijnen lastig te bewaken en heeft het Caribisch gebied te maken met veel drugssmokkel.

Op het gebied van detectie wordt vanaf komend jaar een flinke kwaliteitsslag gemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het nieuwe waldetectiesysteem, waardoor de kustwacht een actueel omgevingsbeeld kan blijven behouden. Hierbij horen ook mobiele radars, drones en camera’s.

Extra personeel

Dankzij eerder aangekondigde investeringen van de Nederlandse regering, mag de kustwacht de komende 5 jaar extra personeel aannemen. Er is ruimte voor een uitbreiding bij de Kustwacht-steunpunten met tientallen voltijdsfuncties. De bedoeling is dat de kustwacht in 2025 volledig zelfstandig 24 uur per dag de taken uit kan voeren door intelligence-gestuurd politieoptreden.

Ook op het gebied van materieel worden investeringen gedaan. De landen binnen het Koninkrijk dragen gezamenlijk bij aan de financiering. Dit komt ten goede aan het opknappen van de cutters – de schepen waar de kustwacht de taken mee uitvoert - , de helikoptercapaciteit en de walradar. Op Bonaire wordt in 2021 een botensteiger aangelegd als onderdeel van een nieuw te creëren multidisciplinaire maritieme hub Bonaire.

De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied levert in het Caribisch gebied maritieme veiligheid door opsporing, toezicht (handhaving) en dienstverlening.