Versterking rechtsstaat Aruba dankzij steunpakket

Aruba en Nederland hebben overeenstemming bereikt over het 3e coronasteunpakket van 2020. In ruil voor hervormingen, zorgt het Nederlandse kabinet voor financiële steun en investeringen in de ontwikkeling van Aruba. Om bijvoorbeeld de rechtsstaat te versterken, wordt er geld vrijgemaakt voor beter grenstoezicht door de marechaussee en douane.  

Zr.Ms. Groningen.
Het patrouilleschip Zr.Ms. Groningen is op dit moment actief als het stationsschip in het Caribisch gebied.

Premier Wever Croes: “Met dit akkoord begint een nieuwe etappe voor Aruba. Corona heeft een enorme impact gehad op Aruba, zo groot dat Aruba er alleen niet uit komt. Aruba heeft hulp hiervoor nodig, niet alleen om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien, maar ook om de nodige hervormingen door te voeren om een sterke en weerbare economische fundering te bouwen die toekomstige schokken kan weerstaan.” 

Versterking maritieme grenzen

Het kabinet ziet een goed functionerende rechtsstaat als een belangrijke voorwaarde om schokken op te vangen. Daarom komt er structureel een bedrag vrij, oplopend tot € 9,3 miljoen. Dit geld wordt gebruikt voor extra ondersteuning door de marechaussee en de douane bij het grenstoezicht. Extra middelen voor de Kustwacht Caribisch Gebied kwamen eerder al vrij met het akkoord met Curaçao. Hiermee worden ook de maritieme grenzen van Aruba versterkt.

Nederland stelt € 105 miljoen beschikbaar voor de periode tot eind van dit jaar. Ook helpt Nederland Aruba met de herfinanciering van Arubaanse schuld. Daarnaast komt er structureel een bedrag oplopend tot € 17,9 miljoen beschikbaar ter versterking van de rechtsstaat in Aruba. 

Er komen structureel extra middelen voor de uitbreiding van de ondermijningsaanpak, oplopend tot jaarlijks € 7,7 miljoen. Daarnaast is er structureel € 0,8 miljoen bestemd voor professionalisering van de Arubaanse militie van Defensie en voor het Sociaal Vormings Traject. Bij dit laatste initiatief biedt Defensie met medewerking van Aruba jongeren de kans om te resocialiseren.