Excuus Defensie voor eerste luitenant Branse

Defensie heeft eerste luitenant Ed Branse excuses aangeboden omdat hij persoonlijk is benadeeld. Dat gebeurde nadat hij eind 2014 misstanden bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee had gemeld. Deze bekendmaking was in het belang van de BSB, het daar werkende personeel en de door deze brigade te beschermen personen.

Met zijn melding deed Branse wat Defensie van haar personeel verwacht: het nemen van verantwoordelijkheid en het verbeteren van de veiligheid. De krijgsmacht is hem daarvoor erkentelijk en is blij dat de officier nog steeds bij de Koninklijke Marechaussee werkt. Voor Defensie is het dan ook pijnlijk te moeten vaststellen dat Branse persoonlijk nadeel heeft ondervonden van zijn melding.

Afspraken

Met Branse zijn inmiddels afspraken gemaakt over loopbaanperspectief, eerherstel en compensatie voor de door hem geleden schade. Die was ontstaan doordat Defensie, na melding van de misstanden, een aantal keer onjuist handelde ten opzichte van de militair. Dit leidde tot verstoring van de onderlinge verhoudingen.

Verbeteringen binnen BSB

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) heeft de melding destijds onderzocht. In het rapport van 14 juli 2016 constateerde de OIO dat in 2 gevallen sprake was van misstanden bij de BSB. Die zouden gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid. Defensie gebruikte de uitkomst om het integriteitsbeleid te versterken. De constateringen hebben bovendien geleid tot verbeteringen binnen de BSB.  

Defensie en Branse hebben besloten om het verleden te laten rusten en gezamenlijk naar de toekomst te kijken.