Weekoverzicht Defensieoperaties

In Afghanistan werd geoefend hoe iemand, na bijvoorbeeld een aanslag, vanuit verschillende posities uit een voertuig is te halen. Of, als dat niet lukt, hoe zo snel mogelijk zorg valt te bieden. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 6 tot en met 12 mei.

Militairen tillen een persoon uit een militair voertuig.
In Afghanistan wordt geoefend hoe iemand, na bijvoorbeeld een aanslag, vanuit verschillende posities uit een voertuig is te halen.

Het betrof een gezamenlijke oefening van medische en force protection eenheden van de NAVO-eenheid in Mazar-e-Sharif. Belgische, Duitse, Finse, Hongaarse en Nederlandse militairen namen eraan deel.

Naast trainen, telden en repareerden Nederlandse militairen hun materieel. Het National Support Element maakte een begin met het inventariseren van de aanwezige materialen. Dat gebeurt zodat bij een redeployment kan worden besloten welke spullen welke bestemming krijgen. Het telwerk komt bovenop de voortdurende herstelwerkzaamheden. De militairen van het hersteldetachement vervelen zich dan ook niet.

Zo’n 100 Nederlandse militairen nemen momenteel in Mazar-e-Sharif en Kabul deel aan Resolute Support. De focus ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van de landmacht, marine en marechaussee richten zich op het verbeteren van logistiek en onderhoud, de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. Door de coronacrisis zijn de trainingsactiviteiten van de missie stilgelegd. Ongeveer 50 militairen zijn daarom tijdelijk teruggekeerd naar Nederland.

Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij. De coronamaatregelen zorgen zelfs voor de langste begeleiding ooit.

Coronacrisis

Bekijk de infographics voor de Defensie-inzet in Nederland en het Caribisch gebied.

Ook in het Caribisch gebied zijn vanwege het coronavirus extra Nederlandse militairen ingezet. Daaronder ook Zr.Ms. Karel Doorman met een ongeveer 200-koppige bemanning. Het schip, dat ligt afgemeerd bij Curaçao, kwam vorige week in opspraak vanwege een gemeld zedenincident aan boord. De marchaussee onderzoekt de zaak.

Militairen zijn ook ingezet voor maritieme grensbewaking. Op Aruba is daarvoor een 19 militairen tellend detachement van de landmacht gestationeerd met een X-300 Integrator onbemand verkenningssysteem.

Lopende operaties buitenland:

  • Nederland levert met meer dan 100 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De nieuwe rotatie heeft inmiddels de eerste oefeningen doorlopen en bereidt zich voor op de komende schietoefening met hun Pantserhouwitzers.
  • In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad nog steeds stil. Er zijn nog wel militairen in het gebied om de basis draaiende te houden.
  • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
  • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC. De laatstgenoemde trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit. Alle Nederlandse militairen in deze missie zijn terug in Nederland.
  • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio en aan de VN-politiemissie in Mali. Nederland steunt ook de Europees geleide multinationale Combined Joint Special Operations Task Force met 1 of 2 stafofficieren. De militairen binnen EU trainings missie Mali zijn tijdelijk terug gekeerd naar Nederland vanwege de corona crisis. De missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan bij hun early warning-capaciteit.
  • Zr.Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip maakte deze week een logistieke stop. Het schip keert in juni weer terug.
  • Zr.Ms. Zeeland voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties en kustwachttaken uit. Tevens verleent het stationsschip hulp bij humanitaire rampen en crises.
  • Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet onder meer de Noordzee van projectielen als zeemijnen en vliegtuigbommen.
  • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachments. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 71 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.

De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.