Weekoverzicht Defensieoperaties (video)

Defensie breidde de steun in de strijd tegen het COVID-19-virus verder uit. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 1 tot en met 7 april.

Militairen laden apparatuur en goederen in een vliegtuig.
Defensiepersoneel belaadt op Vliegbasis Eindhoven een C-17 transportvliegtuig met medische apparatuur en hulpgoederen voor het Caribisch gebied.

Er gingen onder anderen meer militaire artsen en verpleegkundigen aan de slag. Ook leverde Defensie veldbedden voor kinderopvang. Verder vertrok een C-17 transportvliegtuig met medische apparatuur en hulpgoederen vanaf Vliegbasis Eindhoven naar het Caribisch gebied.

Afghanistan (video)

Een nieuwe lichting militairen is voor 6 maanden naar Afghanistan vertrokken. De groep van 40 militairen heeft 2 weken in quarantaine doorgebracht. Zo is zekergesteld dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. De militairen behoren tot zogenoemd essentieel personeel, dat met name verantwoordelijk is voor de medische ondersteuning en de beveiliging.

Defensie haalde onlangs 40 militairen op niet-essentiële functies tijdelijk terug omdat de advies- en trainingsactiviteiten met de Afghaanse partners stil liggen.

De focus van Resolute Support ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van de landmacht, marine en marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Video: Vertrek militairen na quarantaine in Oirschot

Vertrek militairen Oirschot na quarantaine

Irak

In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad stil. De verwachting is dat dit nog minstens tot eind mei zal duren. Daarom zijn 35 militairen tijdelijk teruggehaald naar Nederland. Er zijn nog wel militairen in het gebied, net als in Bagdad. Het betreft hier essentieel personeel, die zijn van belang om een basis draaiende te houden.

Caribisch gebied

Militairen ondersteunden de lokale autoriteiten bij het handhaven van de openbare orde op Sint Maarten en Curaçao. Verder ondersteunt militair geneeskundig personeel het corona-testteam op Curaçao en helpen landmachtmilitairen de kustwacht van de benedenwindse eilanden bij de grensbewaking. Dat gebeurt met name om het COVID-19-virus buiten de deur te houden.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland levert met meer dan 100 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. Een aantal militairen van het bataljon is besmet met het corona-virus en in isolatie geplaatst. Ter versterking van de Nederlandse medische staf in Rukla zijn 1 arts en 2 verpleegkundigen extra ingebracht vanuit Nederland.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die bijdragen aan relatieve rust en stabiliteit. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC. De laatstgenoemde trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit. Alle Nederlandse militairen in deze missie zijn terug in Nederland.
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel, de militair in deze laatste missie is inmiddels ook teruggekeerd naar Nederland) en aan de VN-politiemissie in Mali. Nederland steunt ook de Europees geleide multinationale Combined Joint Special Operations Task Force met 1 of 2 stafofficieren. De missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan bij hun early warning-capaciteit.
 • Zr.Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in juni weer terug.
 • Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet onder meer de Noordzee van projectielen als zeemijnen en vliegtuigbommen.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachments. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 58 keer uit na meldingen van explosieven ergens in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • 20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli.