Weekoverzicht Defensieoperaties

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een Duitse V1-raket uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 4 tot en met 10 maart.

De V1.
Dit is hem: de V1.

De EOD rukte niet alleen voor de V1-raket uit, maar ook nog 48 keer na meldingen van andere explosieven in Nederland.

Grootste legeroefening in Europa in 25 jaar

Op Vliegbasis Woensdrecht is een tijdelijke opvanglocatie voor Amerikaanse en Britse militairen ingericht. Voor oefening Defender Europe 2020 landden zo’n 1.250 militairen op Vliegbasis Eindhoven. Ook arriveren deze week 3 schepen in Vlissingen met honderden voertuigen. Troepen en materieel verplaatsen zich via Nederland naar Oost-Europa. Samen met de Britse landmacht ondersteunt Defensie de Amerikaanse troepenverplaatsing.

Met oefening Defender testen de Verenigde Staten hoe snel zij 3 gevechtsbrigades vanuit Amerika richting Europa ontplooien om te reageren op eventuele dreiging. Vanuit Amerika gaat materiaal naar verschillende zee-en luchthavens in Europa om daarna te worden ingezet voor oefeningen in verschillende landen. Vanuit de VS nemen 20.000 militairen deel aan Defender. Daar sluiten zich nog eens 9.000 in Europa gestationeerde Amerikanen zich bij aan en 8.000 militairen uit 18 Europese landen. Met totaal 37.000 militairen is Defender Europe 2020 de grootste legeroefening in Europa in 25 jaar.

Afghanistan

Internationale Vrouwendag is op Kamp Marmal in Mazar-e-Sharif  niet ongemerkt voorbijgegaan. De Nederlandse genderadviseurs hadden een compleet programma in elkaar gedraaid inclusief een Crossfit workout. Daarnaast was er koffie met gebak en een uitgebreide lunch.

In Nederland wordt deze dag misschien niet uitgebreid ‘gevierd’, maar in Afghanistan wordt er wel degelijk bij stilgestaan. Onder Talibanbewind hadden vrouwen niet of nauwelijks rechten. Dat is in de jaren daarna stukje bij beetje beter geworden. Al valt er nog een wereld te winnen, weten genderadviseurs majoor Kelly en luitenant-ter-zee 2OC Shirley. Gemiddeld gaan zij 3 keer per week de poort uit om te praten met Afghaanse commandanten. De bedoeling is de positie van vrouwen bij de Afghaanse veiligheidsdiensten te verbeteren.

Irak

Vanwege het corona-virus hebben Koerdische en Iraakse strijdkrachten besloten geen trainingen te volgen. De lessen zijn daarom tijdelijk opgeschort.
Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil zijn Nederlanders om trainingen te geven aan Koerdische strijders, in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.

Lopende operaties buitenland

 • Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.
 • Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.
 • Zr.Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in juni weer terug.
 • Zr.Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en crises.
 • Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachments. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:

 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • 20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli.
 • Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van percelen en voertuigen in onder meer Deventer en Friesland. Ze zochten naar verborgen ruimten.