Weekoverzicht Defensieoperaties

C-130 Hercules tijdens oefening Falcon Leap (september 2019).
Een C-130 Hercules van de Koninklijke Luchtmacht.

Quick Reaction Alert

2 F-16’s van Vliegbasis Leeuwarden onderschepten een Cessna Citation boven Flevoland.

EOD

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 32 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden de projectielen en ruimden die indien nodig. Ook op Aruba ondersteunde Defensie de lokale autoriteiten bij de vernietiging van explosieven, waaronder 5 handgranaten en detonators. Daarnaast vernietigde mijnenbestrijdingsvaartuig Zr.Ms. Makkum 2 explosieven op de Noordzee.

Militairen op zandvlakte in Afghanistan.
Patrouille Force Protection in Afghanistan.

Afghanistan

Nederlandse militairen van de Force Protection verkenden een nieuw gebied nabij de stad Mazar-e-Sharif. Het ging om een 1e patrouille in een uitbreiding van de Ground Defense Area (GDA). Patrouilles in de GDA zijn een extra taak van de Force Protection, die deze rotatie bestaat uit infanteristen van het 42 Bataljon Limburgse Jagers. Daarnaast verzorgen ze de beveiliging van adviseurs die Afghaanse leger- en politiecommandanten trainen en adviseren. Ook verzorgen ze de verdediging van militaire kampementen.

Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. De focus ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van landmacht, marine en marechaussee richten zich op het verbeteren van logistiek en onderhoud, positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. De rest van de Nederlanders beveiligt en ondersteunt de trainingsmissie.

Militairen marcheren met vlaggen in Litouwen.
Ceremonie in Litouwen bij commando-overdracht van de Battlegroup.

Litouwen

Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.

Lopende operaties buitenland

 • Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil geven Nederlanders trainingen in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.
 • Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.
 • Zr.Ms. De Ruyter is op weg naar Abu Dhabi voor de missie European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH). Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. De Ruyter rondde onderweg haar trainingsprogramma van Sea Training Command succesvol af en is daarmee formeel inzetgereed.
 • Zr.Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en crises.
 • Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen.
 • Een beveiligingsteam van mariniers, een zogenoemd Vessel Protection Detachment beveiligde in de Golf van Aden 2 Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachments. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:

 • 20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli.
 • Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van woonpercelen en voertuigen bij Badhoevedorp. Ze zochten naar verborgen ruimten.