Defensie helpt gemeente bij verkeersveiligheid boerenprotest

Defensie ondersteunt de gemeente Den Haag vandaag bij het handhaven van de verkeersveiligheid in het centrum van Den Haag. Om te voorkomen dat boeren met tractors het Binnenhof en het omliggende (winkel)gebied in rijden, zijn op cruciale punten zware vrachtwagens neergezet.

Defensievoertuigen staan opgesteld op de kruising Spui-Kalvermarkt.
Defensievoertuigen op de kruising Spui-Kalvermarkt.

De landmacht heeft zware voertuigen die inzetbaar zijn als robuuste wegafzetting. De politie heeft dit zware materieel zelf niet en heeft om hulp gevraagd. Dit verzoek is ingewilligd en Defensie helpt met het afsluiten van delen van de binnenstad. Dit om te zorgen voor een veilige verkeersdoorstroming.

Met de organisatie Farmers Defence Force zijn afspraken gemaakt. Zo kan Den Haag de boeren verwelkomen en kunnen zij hun boodschap voor het voetlicht brengen. Maar daarbij moet het dus ook voldoende veilig blijven voor Haagse bewoners en bezoekers.

Afzetting met 2 Defensievoertuigen op de Kalvermarkt  in Den Haag.
Een afzetting met Defensievoertuigen op de Kalvermarkt met de overgang naar de Fluwelen Burgwal.

Regels demonstraties

Voor alle demonstraties in Den Haag gelden bepaalde regels. Zo zijn vanwege de veiligheid rond het Binnenhof geen demonstraties toegestaan. Ook is het centrum van Den Haag nooit toegankelijk voor voertuigen die bij grote demonstraties horen. Het centrum is drukbezocht en voertuigen die door de (winkel)straten rijden, zijn gevaarlijk voor het winkelend publiek.

Jaarlijks faciliteert Den Haag, als thuisstad van de regering, zo’n 1.500 demonstraties. De gemeente en burgemeester zorgen samen met de politie voor een goed verloop. Demonstranten moeten de ruimte krijgen voor hun boodschap. Tegelijkertijd mag de (verkeers)veiligheid en gezondheid van anderen niet in gevaar komen.