Commandant Koninklijke Marechaussee vertrekt

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink vertrekt later dit jaar.

Dat is besloten in overleg met de minister van Defensie. Van den Brink vertrekt na bijna vier jaar commandant te zijn geweest, op eigen verzoek om gezondheidsredenen. Zo kan hij zich focussen op zijn herstel.

Luitenant-generaal Harry van den Brink is Commandant Koninklijke Marechaussee sinds 5 november 2015. Hij begon in 1979 op zijn 17e als marechaussee. Hij werkte onder meer bij de beveiliging op Paleis Soestdijk en in de grensbewaking op luchthaven Schiphol.

Na afronding van de onderofficiersopleiding in 1985 werkte hij kort als instructeur. Daarna begon hij aan de officiersopleiding. In die hoedanigheid diende hij onder meer als Projectleider Calamiteiten District Koninklijke Marechaussee Luchtvaart en chef staf district Schiphol.  

In 2011 werd hij commandant van het district Schiphol. In 2014 begon Van den Brink als plaatsvervangend commandant Koninklijke Marechaussee.

De komende tijd wordt gebruikt om een besluit te nemen over de opvolging. Ook wordt de datum van de commando-overdracht nog vastgesteld.