Brochure over rechten en plichten reservisten bij gemeenten

Er moet altijd ruimte zijn voor overleg. Daarom dienen gemeenteambtenaren kenbaar te maken bij hun werkgever dat zij reservist zijn. De samenleving kan immers niet zonder reservisten. De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen schrijft het in het voorwoord van de 'Handreiking reservisten bij gemeenten'.

Mensen op bordes van oude villa.
Algemeen directeur van de VNG Jantine Kriens kreeg het 1e exemplaar van de brochure tijdens een kleine ceremonie op de Zwaluwenberg.

Vrijdagmiddag kreeg algemeen directeur van de VNG Jantine Kriens het eerste exemplaar van de brochure tijdens een kleine ceremonie op de Zwaluwenberg. Plaatsvervangend directeur HDP Rene Kreeftmeijer overhandigde het haar. Diverse reservisten en hun leidinggevenden waren erbij aanwezig.

Handreiking op maat

Het boekje geeft reservisten en hun civiele leidinggevenden inzicht in de rechten en plichten van reservisten, zodat er duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt over hun inzet.

Eerder stelden Defensie en externe partners al handreikingen op voor en over reservisten bij het Rijk, de waterschappen en de provincies. Momenteel werkt Defensie aan een algemene handreiking voor en over reservisten, werkzaam in het bedrijfsleven. De handreiking op maat is een eerste stap op weg naar een convenant met civiele partijen over het delen van capaciteiten.