Weekoverzicht Defensieoperaties

Nederlandse F-16’s ondersteunden grondtroepen tijdens 8 missies. Dat gebeurde onder meer in de Syrische provincies Abu Kamal en Deir Al Zour. In Irak vlogen de jachtvliegtuigen missies boven de provincies Sala ad-Din en Diyala. Bij geen van de missies zijn wapens ingezet. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 28 maart tot en met 3 april 2018.

militairen hangen bom onder vliegtuigvleugel

Wapentechnici van de luchtmacht hangen in een shelter een bom onder de vleugel van een F-16.

Vorige week is het commando over de Air Task Force overgedragen. Sinds woensdag is het negende detachement actief in de strijd van de internationale coalitie tegen terreurorganisatie ISIS boven Irak en Oost-Syrië . Militairen van de achtste lichting zijn inmiddels teruggekeerd in Nederland en herenigd met hun thuisfront.

Nederlandse instructeurs geven cursussen aan militairen in Irak. Zij leren onder meer grote gebieden te beveiligen en krijgen bataljonsstaf- en infanterietrainingen. De instructeurs verzorgen de opleidingen met collega's van partnerlanden.

Een Nederlands chirurgisch team opereert in een Amerikaans role 2-hospitaal in westelijk Irak. Het team werkt nauw samen met Britse medici.

mensen op kade zwaaien naar marineschip

Zr. Ms. Holland wordt uitgezwaaid.

Caribisch gebied

Zr. Ms. Holland is onderweg naar het Caribisch gebied. Als stationsschip zet het zich de komende maanden in voor counterdrugsoperaties, kustwachttaken en eventuele humanitaire hulpverlening.

militair boven op pantserwagen kijkt om zich heen

De force protection maakt zich in Mazar-e-Sharif klaar voor vertrek (augustus 2017).

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 militairen deel aan NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel verstevigen ze het Afghaanse veiligheidsapparaat.
 • Een AWACS-vliegtuig (airborne warning and control system) met aan boord een aantal Nederlandse bemanningsleden helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer.
 • De langeafstandsverkenningstaakgroep in Mali vergaarde inlichtingen voor de Minusma-missie.  
 • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments beschermen in de Golf van Aden Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederland levert in Litouwen een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De militaire aanwezigheid in de Baltische Staten onderstreept de solidariteit van de NAVO met Litouwen, Estland, Letland en Polen.
 • Nederlandse militairen helpen binnen UNMISS mee de burgerbevolking in Zuid-Soedan te beschermen. Het is de hoofdprioriteit van de missie onder het huidige mandaat. Daarnaast richt de VN zich met deze operatie op het monitoren en onderzoeken van mensenrechtenschendingen, schept het voorwaarden om humanitaire hulp te verlenen en ondersteunt het de wapenstilstand.
 • De Nederlandse deelname aan EUTM Somalië is afgelopen week beëindigd.
 • De Nederlandse instructeurs die in Oeganda een bijdrage leverden aan het Africa Contingency Operations Training and Assistance (Acota)-programma zijn terug in Nederland. De volgende Nederlandse bijdrage aan ACOTA start half april in Burkino Faso en eind mei weer in Oeganda. Het Acota-programma is bedoeld om via instructie en training de militaire capaciteit van Afrikaanse landen te vergroten. De landen leveren op hun beurt een bijdrage aan vredesmissies op het Afrikaanse continent.
 • Nederlandse militairen ondersteunen de missies UNIFIL, UNDOC, UNTSO en USSC in het Midden-Oosten. Hierbij wordt ondersteuning geleverd aan de VN-missies die het vredesproces in het Midden-Oosten bewaken.

Operaties/acties binnenland:

 • De marine, de luchtmacht en de landmacht hielpen de marechaussee bij de grensbewaking in zeehavens.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte meer dan 35 keer explosieven onschadelijk.
 • Een militair zoekteam ondersteunde bij Venlo de politie bij het uitkammen van een woning en bijbehorende percelen.
 • Eenheden van Commandant Zeemacht Caribisch gebied (van de Curaçaose Militie) verleenden bijstand bij het handhaven van de openbare orde tijdens de zogenoemde Séu-optocht op Curaçao.