Weekoverzicht Defensieoperaties

De Nederlandse adviseurs van missie Resolute Support in Afghanistan hebben hun werkzaamheden hervat buiten de poort van Camp Marmal in Mazar-e-Sharif. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 27 juni tot 3 juli 2017

Nederlandse militair van Resolute Support praat met Afghaanse agent.

Adviseur Resolute Support met Afghaanse agent (augustus 2016)

Een aanslag na de Ramadan zorgde ervoor dat de adviseurs niet aan de slag konden met hun training, advies en assistentie voor hun Afghaanse tegenhangers. Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 man deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel wordt gewerkt aan versteviging van het Afghaanse veiligheidsapparaat.

Grensbewaking

De marine ondersteunde de marechaussee bij de grensbewaking in zeehavens van Hoek van Holland, Europoort en IJmuiden. Eerder werd de marechaussee ondersteund door de landmacht. De ondersteuning bestaat uit het doorzoeken van vrachtwagens waar mogelijk verstekelingen in zitten.

De marechaussee vroeg de andere krijgsmachtdelen eind 2015 om ondersteuning, vanwege de grote toestroom van migranten. In eerste instantie ging het om ondersteuning bij het Mobiel Toezicht Veiligheid op de weg. Medio 2016 werd de ondersteuning aan de KMar verplaatst naar de zeehavens. Daar controleert de marechaussee de identiteit en verblijfsstatus van onder andere de passagiers van veerboten bij vertrek uit en aankomst in Nederland.

Marechaussee met hond bij vrachtwagens Hoek van Holland.

Toezicht in Hoek van Holland (februari 2017)

Irak

In verband met het Suikerfeest werden in Irak vorige week geen trainingen gegeven. Zondag zijn ze hervat.

Nederlandse militairen trainen met partnerlanden leden van de Iraqi Security Forces en Peshmerga-strijders in de buurt van Erbil. Ze leren hen onder meer hoe te handelen tijdens gevechtssituaties, eerste hulp te verlenen en brengen hen schietvaardigheid bij. Ook oorlogsrecht hoort bij de opleiding.

Lopende operaties buitenland:

 • Het KDC-10 tankvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht tankte jachttoestellen van de coalitie in de lucht bij boven Irak en Oost-Syrië. Eerder  werd aangegeven dat het toestel voorlopig alleen in het Iraakse luchtruim actief was. De situatie wordt continu door de coalitie nauwlettend in de gaten gehouden. Dit heeft ervoor gezorgd dat afgelopen week ook weer boven Oost-Syrië is gevlogen, zoals is vastgelegd in het mandaat van de Nederlandse bijdrage in de strijd tegen ISIS.
 • Nederlandse F-16's bewaken het luchtruim van België, Luxemburg en Nederland.
 • Zr. Ms. Evertsen maakt in de Baltische Zee deel uit van de Standing NATO Maritime Group 1. Dit NAVO-vlootverband vaart in de regio als onderdeel van de zogenoemde geruststellende maatregelen.
 • De lange-afstandsverkenningseenheid Desert Falcon verzamelt inlichtingen in Mali.
 • Nederland levert een bijdrage aan de enhanced Forward Presence vanuit Rukla in Litouwen. Het hier gelegerde bataljon bestaat uit Belgische, Duitse, Nederlandse en Noorse militairen. De militaire aanwezigheid in de Baltische Staten onderstreept de solidariteit van de NAVO met Litouwen, Estland, Letland en Polen. Op defensie.nl staat een weblog van naar Litouwen uitgezonden militairen.
 • Een Nederlands force protection-detachement bewaakt Belgische F-16’s in het Midden-Oosten. De toestellen opereren in de strijd tegen terreurorganisatie ISIS.
 • Een Airborne Warning And Control System (AWACS)-vliegtuig met onder anderen Nederlandse bemanningsleden helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beschermen in de Golf van Aden Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers, die zijn ingezet voor de antipiraterijmissie bij Somalië.
 • Voor het Africa Contingency Operations Training and Assistance (Acota)-programma verzorgen Nederlandse militairen opleidingen in Oeganda en Niger.

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam meer dan 40 keer in actie voor het onschadelijk maken van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
 • De luchtmacht en de landmacht bewaakte het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Brunssum. Bevriende (NAVO)-landen verlenen vaker logistieke steun op elkaars grondgebied.