Defensie en bonden vinden elkaar nog niet

Defensie en de bonden hebben vandaag besloten om de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen vooralsnog stil te leggen.

De afgelopen maanden is er zeer intensief onderhandeld. Er zijn veel stappen gezet om tot een onderhandelaarsresultaat te komen. Vandaag werd echter toch duidelijk dat Defensie en de bonden op dit moment onvoldoende mogelijkheden zien om tot elkaar te komen.

Gebrand om er uit te komen

Er is gesproken over de uitwerking van onderwerpen uit het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden. Aan de orde kwamen de doorontwikkeling van het flexibel personeelsbeleid, de nieuwe diensteinderegeling en loonontwikkeling.

De wensen van de bonden en de mogelijkheden die Defensie kan bieden, liggen nu echter te ver uit elkaar. Wat minister Jeanine Hennis-Plasschaert betreft is dat jammer. “Ik ben er net als de bonden zeer op gebrand en gemotiveerd om er uit te komen. In het belang van onze medewerkers.”

Volgende week wordt een bijeenkomst van het hoogste overlegorgaan, het Sector Overleg Defensie, belegd. In deze vergadering praten Defensie en de bonden over de nu ontstane situatie. Tot die tijd ligt al het overleg stil.

Defensie informeert het personeel zo spoedig mogelijk over de uitkomsten van de gesprekken van volgende week.