Defensie compenseert inkomen na ophogen AOW-leeftijd

Voormalig burgermedewerkers en militairen met een AOW-gat krijgen het AOW-bedrag niet langer bruto maar netto uitgekeerd.

Hiermee wordt de misgelopen AOW volledig gecompenseerd. Daarnaast ontvangen zij een compensatie om andere nadelige premie-effecten op te vangen. Hiermee bedraagt het netto inkomen gedurende de periode van het AOW-gat niet minder dan 90% van het netto inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd als ware de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft de Tweede Kamer vandaag over deze maatregel geïnformeerd.