Weekoverzicht Defensieoperaties

Een Nederlandse Chinook-transporthelikopter heeft in Mali 4 Tsjadische militairen naar een hospitaal gebracht. Ze raakten gewond nadat ze op een mijn reden. Daarbij kwam ook 1 Tsjadische collega om het leven. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 1 tot 8 augustus.

Een Nederlandse Chinook boven Malinees landschap.

Een Chinook-transporthelikopter in Mali (december 2015).

Een Nederlandse Apache-gevechtshelikopter beschermde de Chinook bij de medische evacuatie. Verder begeleidden beide toestellen een konvooi en zorgden voor de bevoorrading van de Special Operations Land and Task Group.  

Troepen staan gereed voor de commando-overdracht.

De commando-overdracht van het Joint Support Detachment in Mali.

Het Joint Support Detachment in Mali heeft een nieuwe commandant. De eenheid levert ondersteunende diensten zoals transport, gezondheidszorg, technische en facilitaire dienst.

Border Security Team (BST)

Het FRISC-detachement (snelle vaartuigen) van het BST in Griekenland ondersteunde schepen bij het onderscheppen van migranten. In samenwerking met de lokale kustwacht waren dat er eerst 54, daarna ondersteunden zij een NAVO-schip bij het onderscheppen van 53 migranten. Ook hielpen Nederlandse militairen een niet-gouvernementele organisatie die op zee een rubberboot met 65 migranten achter zich aan sleepte.

Op de Griekse eilanden Chios en Lesbos werkt het Border Security Team. Het bestaat uit medewerkers van marechaussee, landmacht, marine, Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ze screenen, identificeren en registreren migranten. Het team werkt onder de vlag van Frontex. Dat is het EU-agentschap dat de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de Europese Unie beheert.

Lopende operaties buitenland

 • De coalitie boekt samen met de lokale veiligheidstroepen voortdurend vooruitgang in de strijd tegen ISIS, die inmiddels 2 jaar duurt. Door de lokale veiligheidstroepen te ondersteunen, wordt het door de terroristische organisatie bezette gebied steeds kleiner. Juist deze troepen moeten er op langere termijn voor zorgen dat het heroverde gebied in handen blijft en dat de bevolking daar hun leven terug krijgt.

  Het verkleinen van het door ISIS bezette gebied is een belangrijke stap in de aanpak van de coalitie om de terreurorganisatie wereldwijd te verslaan. Meer informatie via de website van United States Central Command.

  Het Mobile Support Team trainde Zeravani (militaire politie) in het omgaan met zware wapens en antitankwapens. Dat gebeurde samen met militaire partners uit Groot-Brittannië, Italië en Noorwegen.
   
 • Voor de NAVO-operatie Resolute Support in Afghanistan adviseerden Nederlandse militairen Afghaanse collega’s van de krijgsmacht en politie over hoe zij het beste hun werk kunnen organiseren. Een beveiligingseenheid en een geneeskundig detachement stonden de adviseurs bij. De Nederlanders opereren vanuit Mazar-e-Sharif in het noorden. Voor Resolute Support werken ook Nederlanders op het hoofdkwartier in Kabul.
Commandowisseling bij de Compagnie In De West.

De commando-overdracht van de Compagnie in de West op Curaçao.

 • Op Curaçao nam 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Johan Willem Friso het commando over van de Compagnie in de West (CIDW). Naast ceremoniële taken kan deze eenheid worden ingezet om de civiele autoriteiten te ondersteunen, bijvoorbeeld bij een natuurramp of bij andere situaties waarbij de stabiliteit in gevaar is.
 • Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in het Caribisch gebied kustwachttaken en antidrugsoperaties uit. Een Cougar-transporthelikopter doet hetzelfde vanuit Hato op Curaçao.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beschermden Nederlandse schepen tegen mogelijke aanvallen van piraten.
 • Een team marechaussees zet zich in voor de EULEX-missie in Kosovo. Die bevordert de stabiliteit in het land door het ondersteunen van het bestuurlijk apparaat, de politie, justitie en douane.
 • Het bevel over het internationale Europese vlootverband voor antipiraterijmissie Atalanta wordt sinds zaterdag gevoerd vanaf luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Tromp.

Lopende operaties/acties binnenland

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte meer dan 20 explosieven onschadelijk, voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog.
 • De landmacht ondersteunde de Koninklijke Marechaussee bij de grensbewaking in de zeehavens.