Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Defensie 2021

In het jaarverslag 2021 wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde uitgaven ten opzichte van de begroting 2021.