Pilot klimprofielen vliegtuigpassage Ryanair

Vliegbasis Eindhoven heeft de geluidsbeleving van omwonenden bij vertrekkende vliegtuigen gemeten. Dat gebeurde met een pilot die plaatsvond van 20 tot en met 26 augustus 2018. Ryanair maakte in die week wisselend gebruik van 2 zogenoemde klimprofielen.

Klimprofielen

Het klimprofiel dat een vertrekkend vliegtuig vliegt kan invloed hebben op de geluidsbeleving.

Ryanair-vliegtuigen vlogen in die week 2 verschillende klimprofielen: NADP1 en NADP2. NADP (Noise Abatement Departure Procedure) is een startprocedure om de ervaren hinder te beperken. De procedures richtten zich op het verminderen van de geluidniveaus, dichtbij de luchthaven (NADP1) of juist wat verder weg (NADP2).

Na de pilot

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een relatief klein aantal vluchten. Toch kan de pilot een aanzet geven voor het bekijken van opties om de ervaren hinder in de omgeving te verminderen. Luchtverkeersleiding bekijkt welke ruimte er is (technisch en op basis van regelgeving) om over te gaan op een ander klimprofiel. De resultaten worden met de deelnemers gecommuniceerd en besproken in het Commissie Overleg Vliegveiligheid en Milieu (COVM).

Pilot is gevolg van masterclass

De pilot komt voort uit de 3-daagse masterclass Redesigning Eindhoven Air Traffic. Samen met omwonenden onderzocht de vliegbasis toen mogelijkheden om geluidshinder te beperken. Kennis vanuit de luchtvaart werd gecombineerd met kennis vanaf de grond. De masterclass leverde vele kansen, inzichten en ideeën op. Defensie is in gesprek met verschillende partijen om de eerste ideeën uit te voeren.