Drie militairen vliegbasis Leeuwarden geschorst

De luchtmacht heeft vorige week 3 militairen geschorst. Dit is gebeurd naar aanleiding van het ongeval op 25 april op Vliegbasis Leeuwarden. Hierbij raakten 2 militairen ernstig gewond.

Vergroot afbeelding Deel van voordeur Ministerie van Defensie.
Het Ministerie van Defensie.

De luchtmacht neemt de maatregel ook om de orde en rust op het onderdeel te herstellen.

De Koninklijke Marechaussee doet onder leiding van het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek. Afhankelijk daarvan, en mogelijke strafrechtelijke vervolging, worden eventuele nadere stappen gezet.