1.500 onderofficieren bijeen voor betere krijgsmacht

De timing kon haast niet beter. Het kersverse onderhandelaarsresultaat over de arbeidsvoorwaarden was een mooie actuele kapstok voor de Nationale Onderofficiers Conferentie. De bijeenkomst kon rekenen op grote belangstelling: liefst 1.500 onderofficieren bespraken het thema 'Samen sterker voor een betere krijgsmacht'. Daarnaast werden zij in het Utrechtse Beatrix Theater bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van personeel, materieel en middelen. Via een livestream volgden ook onderofficieren vanuit alle missiegebieden de bijeenkomst.

Commandant der Strijdkrachten generaal Rob Bauer (r)  met onderofficier op conferentie.

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer (r) in gesprek met onderofficier.

Het was te verwachten dat het arbeidsvoorwaardenresultaat het gesprek van de dag zou worden. "Ik ben heel blij dat ik hier nu sta en kan zeggen dat er een onderhandelingsresultaat is", aldus minister Ank Bijleveld-Schouten. "We kunnen zeggen dat de medewerkers erop vooruit gaan: een hoger inkomen, een goed pensioen, meer zekerheid en een betere balans tussen werk en privé."

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer riep de achterban op om te gaan stemmen. "Het is nu aan jullie om een keuze te maken. Doe dat ook. Dan weten we of iedereen akkoord is en of we verder kunnen."

Klip en klaar

Toch spraken de deelnemers tijdens de conferentie, die voor de 15e keer plaatsvond, over meer dan alleen de CAO. In klip en klare taal werd duidelijk hoe het Defensiebudget eruit ziet en visuele presentaties gaven een inkijkje in de vele (aanbestedings)projecten die momenteel binnen Defensie lopen.

Kameraadschap

Verrassend was de voordracht van Annemarie Beukers, die zich opwerkte van soldaat 1 tot kapitein. Zij hield een inspirerend betoog over commitment. Via een interactieve site konden de aanwezigen in de zaal live reageren op de vraag 'waarom werk je hier nog?' Los van enkele lollig bedoelde opmerkingen zoals 'gratis koffie' vielen woorden als 'collegialiteit', 'kameraadschap', 'trots' en 'saamhorigheid' verreweg het meest.

In nagenoeg elke presentatie werd de waarde van de onderofficier voor de organisatie benadrukt. Omschrijvingen als 'ruggengraat', 'verbindende factor' en 'adviseur' kwamen regelmatig voorbij.