Luchtmacht en Tilburgs ziekenhuis wisselen personeel uit

Medisch personeel van de luchtmacht kan bij schaarste of calamiteiten bijspringen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Dat maken de Koninklijke Luchtmacht en het hospitaal mogelijk via een gisteren ondertekende intentieverklaring.

Medisch militair personeel draagt brancard uit helikopter naar ziekenauto.
Archieffoto: medisch militair personeel bij Defensie is straks ook in het Tilburgse ziekenhuis te vinden.

"De intensievere samenwerking draagt bij aan een bredere ervaringsopbouw  bij medisch personeel van Defensie en dat van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis", aldus Hoofd Afdeling Gezondheidszorg Operaties en vliegerarts kolonel Derk Blikman. "Daarnaast toont deze samenwerking bereidheid om werk en organisatie tussen beide partijen te flexibiliseren. Het ETZ is een relatieziekenhuis van Defensie, dus civiel-militaire samenwerking is niet onbekend."
Die zorgt er in de praktijk voor dat medisch luchtmachtpersoneel vaker en in een andere omgeving ervaring kan opdoen.

Dat betekent een verbreding van de zogeheten 'klinische exposure', stelt Blikman. De Defensieartsen en verpleegkundigen kunnen op hun beurt kennis delen met civiele artsen van het ETZ. Vakkennis over uiteenlopende medische ervaringen wordt door de samenwerking beter uitgewisseld.

Militair in ziekenauto praat met dokter.
Archieffoto: samenwerking vergroot de capaciteit, afwisseling en kwaliteit bij beide partijen. Op de foto gaat het om civiel-militaire samenwerking met de landmacht.

Vergroting capaciteit

Het initiatief maakt mogelijk dat het militaire personeel en dat van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis elkaar kunnen versterken. Dit vergroot niet alleen de capaciteit bij beide partijen, maar ook de afwisseling en kwaliteit. Zo kan civiel personeel praktisch aan de slag bij de luchtmacht, bijvoorbeeld via stages en tijdelijke functies.

Ook kunnen langduriger uitwisselingsovereenkomsten tussen personeel op termijn een mogelijkheid zijn, bijvoorbeeld tijdens opleidingen en cursussen. Blikman noemt de samenwerking een voorbeeld van de gewenste adaptieve krijgsmacht.