Troepen Litouwen volledig inzetgereed

Leopard-tanks, CV90's, amfibische bruggenleggers en tal van andere militaire voertuigen. Op het platteland van Litouwen trainden de afgelopen 2 weken 5.300 NAVO-militairen. De uitgestrekte gewasvelden en donkere naaldbossen vormden het decor voor het internationale Iron Wolf. De oefening markeert het moment dat de troepen van de enhanced Forward Presence (eFP) volledig inzetgereed zijn.

De Litouwse president Dalia Grybauskaité en de NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg gaven acte de presence tijdens Iron Wolf. De president uitte haar diepe zorg vanwege de gespannen situatie en spoorde de NAVO aan de dreiging nog beter het hoofd te bieden. Stoltenberg stelde haar niet teleur: “Wij moeten eenheid, kracht en besluitvaardigheid uitstralen en de eenheden versterken waar nodig. We willen Rusland echter niet isoleren of van ons verwijderen. Het blijft onze buur, met wie we de politieke dialoog willen voeren.”

Brigadegeneraal Jan Swillens, commandant van ‘43’, toonde zich tevreden over de staat van de eigen troepen: “Er zijn altijd verbeterpunten, maar de hoofdboodschap is: de battlegroup is operationeel inzetgereed”.

Sinds Iron Wolf valt de battlegroup officieel onder de gelijknamige Litouwse brigade. Naast België, Duitsland, Litouwen, Nederland en Noorwegen en (de leden van de battlegroup) lieten nog 5 NAVO-landen zich zien tijdens Iron Wolf: Engeland, Polen, Portugal, Roemenië en de Verenigde Staten. Niet alleen in Litouwen, maar ook in Estland, Letland en Polen oefenden NAVO-battlegroups gelijktijdig, onder de noemer Saber Strike.