Weekoverzicht Defensieoperaties (video)

De vorderingen van de door de coalitie getrainde strijders tegen ISIS brachten Senior National Representative luitenant-kolonel Henk Ouwehand ertoe vooruit te blikken naar het post-ISIS tijdperk. Het kwam ter sprake tijdens een werkbezoek van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen en Commandant 11 Luchtmobiele Brigade generaal-majoor Cees Matthijssen. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 6 juni tot 13 juni.

Nederlandse militairen in Irak brengen de Iraakse en Koerdische strijders onder meer schietvaardigheid bij.

Nederlandse militairen in Irak brengen de Iraakse en Koerdische strijders onder meer schietvaardigheid bij.

De generaals bezochten afgelopen weekend de Capacity Building Mission Iraq (CBMI). Ook de ervaringsopbouw van jonge Nederlandse soldaten en korporaals kwam aan bod. Het gevecht om de herovering van Mosul was een ander onderwerp van gesprek. Hier wordt sinds oktober 2016 “dusdanig zwaar gevochten dat de stad nooit meer de oude zal worden”, vertelde Ouwehand. “Het oude centrum van de stad zal permanent de littekens dragen van de gewelddadige terroristische onderdrukking.”

Aan de CBMI-missie doen militairen mee van 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers en de luchtmacht. Nederlandse militairen leiden Iraqi Security Forces (ISF) en Peshmerga (Koerdische strijders) op in de buurt van Erbil en de Koerdische frontlinie. Zij leren hen hoe te handelen tijdens gevechtssituaties, explosieven te herkennen, eerste hulp te verlenen, oorlogsrecht en schietvaardigheid.

Video over de inzet van Nederlandse militairen die in Irak Iraakse en Koerdische strijders opleiden voor de strijd tegen de islamitische terreurorganisatie ISIS.

Ervaring benutten

Vanwege de grote aantallen op te leiden mensen helpen ook Nederlandse soldaten en korporaals hierbij. Deze ‘soldaat- en korporaal-instructeurs’ doen hier bijzonder nuttige ervaring mee op.  Gekeken wordt of deze ervaring benut kan worden voor het doorstromen naar onderofficiersopleidingen. Zo profiteert Defensie ook van de opgedane ervaring, aangezien er een tekort is aan (startende) onderofficieren.

Afghanistan

Vrouwelijke militairen van het National Support Element, de Nederlandse ondersteuningseenheid, doen mee aan de multinationale female search ploeg. Zij controleren de vrouwen die Camp Marmal op en af gaan. Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 man deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel wordt hierbij gewerkt om het Afghaanse veiligheidsapparaat te verstevigen.

Roemenië

Meer dan 200 mariniers nemen in Roemenië deel aan de grote NAVO ontplooiningsoefening Noble Jump. Samen met 4.000 militairen uit onder meer Groot-Brittannië, Spanje, Albanië en Roemenië trainen zij de inzet van de snelste reactiemacht van de NAVO: de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF).

Een AWACS-vliegtuig met onder anderen Nederlandse bemanningsleden helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. De AWACS op de foto maakt een fly by bij het 50-jarig jubileum van het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum.

Een AWACS-vliegtuig met onder anderen Nederlandse bemanningsleden helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. De AWACS op de foto maakt een fly by bij het 50-jarig jubileum van het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum.

Lopende operaties buitenland

 • Nederlandse F-16's bewaken 4 maanden het luchtruim van België, Luxemburg en Nederland.
 • Zr. Ms. Evertsen maakt in de Baltische Zee deel uit van de Standing NATO Maritime Group 1. Dit NAVO-vlootverband vaart in de regio als onderdeel van de zogenoemde geruststellende maatregelen.
 • De lange-afstandsverkenningseenheid Desert Falcon verzamelde inlichtingen in Mali.
 • Nederland levert een bijdrage aan de enhanced Forward Presence vanuit Rukla in Litouwen. Het hier gelegerde bataljon bestaat uit Belgische, Duitse, Nederlandse en Noorse militairen. De militaire aanwezigheid in de Baltische Staten onderstreept de solidariteit van de NAVO met Litouwen, Estland, Letland en Polen. Op defensie.nl staat een weblog van naar Litouwen uitgezonden militairen.
 • Een Nederlands force protection-detachement bewaakte Belgische F-16’s, die in het Midden-Oosten zijn gestationeerd. De toestellen opereren in de strijd tegen terreurorganisatie ISIS.
 • Een Airborne Warning And Control System (AWACS)-vliegtuig met onder anderen Nederlandse bemanningsleden helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer.
 • Nederlandse militairen adviseren en trainen het Somalische leger. Aan de trainingsmissie EUTM in het Oost-Afrikaanse land nemen nóg 10 Europese landen deel. EUTM-S traint jaarlijks een Somalisch bataljon.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beschermden in de Golf van Aden Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten leverde onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers, die zijn ingezet voor de antipiraterijmissie bij Somalië.

Operaties/acties binnenland

 • De landmacht hielp de marechaussee bij de grensbewaking in de zeehavens.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam meer dan 40 keer in actie voor het onschadelijk maken van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De explosievenruimers stonden ook stand-by in Brunssum vanwege de viering van het 50-jarig jubileum van het militaire hoofdkwartier van de NAVO.
 • De luchtmacht bewaakte het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Brunssum. Bevriende (NAVO)-landen verlenen vaker logistieke steun op elkaars grondgebied.
 • Defensie zocht voor justitie op een bedrijfsterrein in de omgeving van Heerlen naar verborgen ruimten.