Geluidbelasting rondom Vliehors 2018 en 2019

Het rapport 'De geluidbelasting rondom Vliehors' geeft een kort overzicht van de uitgangspunten voor en de resultaten van de berekening van de geluidbelasting rondom Vlieghors.