Geluidbelasting rondom Vliegbasis Gilze-Rijen in 2017

Om geluidbelasting te bepalen registreert de minister van Defensie elk jaar gegevens van feitelijk gebruik door militair luchthavenluchtverkeer van militaire luchthavens waarvoor een luchthavenbesluit is vereist.

Dit rapport geeft een kort overzicht van de uitganspunten voor en de resultaten van de berekening van de geluidbelasting rondom de Vliegbasis Gilze-Rijen. In het rapport staat onder meer een overzicht van de samenstelling van het vliegverkeer in de afgelopen 5 jaar.