Informatieblad luchthavenbesluit Vliegbasis Gilze Rijen

Waarom dit informatieblad?
Volgens de wet moet dit jaar het Luchthavenbesluit voor de Vliegbasis Gilze Rijen ingevoerd zijn. Hier
is een jarenlange weg aan vooraf gegaan en er zijn slechts nog enkele stappen te nemen. Dit informatieblad
geeft u in 4 stappen beeld een beeld hierover.