Nationaal Psychotrauma Centrum onderzoekt Dutchbat III-veteranen

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum voert in opdracht van Defensie een onderzoek uit onder de Dutchbat III-veteranen. Het centrum onderzoekt hoe het met de veteranen gaat. Welke wensen en behoeften hebben ze op het gebied van zorg, erkenning en waardering? En waar liepen ze eventueel tegenaan sinds de missie?

De veteranen krijgen deze week een aankondigingsbrief. Hierna ontvangen ze het mailpakket met de vragenlijst en een begeleidend schrijven. De onderzoekers van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum willen graag representatieve resultaten. Daarom vragen ze naast de veteranen óók hun naasten om de vragenlijst in te vullen. Dat kan digitaal en op papier.

In het buitenland?

Dutchbat-III veteranen die in het buitenland wonen, hebben geen onderzoeksuitnodiging ontvangen. Dit omdat hun contactgegevens niet bekend zijn. De onderzoekers hopen echter dat ook zij deelnemen. Daarvoor kunnen ze contact opnemen met het contactpunt Focus op Dutchbat-III.

Het contactpunt is speciaal ingericht voor Dutchbat III-veteranen en hun naasten die vragen hebben over het onderzoek. Het is bereikbaar via: