4-tonner Dutchbat voor Potočari Memorial Center

Het Potočari Memorial Center kreeg vorige week een zogenoemde 4-tonner. De schenking door Defensie vond plaats op initiatief van 5 Dutchbatveteranen. Defensie zorgde er samen met de veteranen voor dat de vrachtwagen er uitziet zoals in 1995: wit, met in grote zwarte letters ‘UN’ op de zijkanten en het dekzeil.

De viertonner krijgt een plek in de grote hal op de compound in Potočari. Hier verbleven op een gegeven moment in de oorlog zo’n 6.000 vluchtelingen. Het voertuig staat exact op plek waar destijds ook een 4-tonner stond. Vanaf de vrachtwagen werden mededelingen aan de vluchtelingen gedaan.

De veteranen maakten in 1995 deel uit van het bevoorradingspeloton van Dutchbat III. Het idee voor de schenking ontstond tijdens een door vredesorganisatie PAX georganiseerde terugkeerreis naar Srebrenica in mei 2016.

Belangrijke rol 4-tonners

De vrachtwagens speelden een belangrijke rol tijdens de VN-missie in Srebrenica. Ze werden ingezet voor het vervoer van goederen voor de VN-soldaten. Maar ook voor humanitaire hulp aan de 40.000 mensen in de UN safe area Srebrenica. Dutchbat III had destijds 80 4-tonners. In de laadruimte van het geschonken voertuig is een kleine fototentoonstelling ingericht, inclusief een toelichting op de functies van het voertuig.

De Nederlandse ambassadeur in Bosnië-Herzegovina Reinout Vos droeg de wagen over in het bijzijn van de Dutchbatters. De verenigingen van Srebrenica en medewerkers van het Potočari Memorial Center gaven aan er blij mee te zijn.

Herinneringscentrum

Het herinneringscentrum Potočari Memorial Center is gewijd aan de genocide gepleegd door het toenmalige Bosnisch-Servische leger. Dit gebeurde na de val van de VN-enclave Srebrenica in juli 1995. Het zit in het toenmalige VN-hoofdkwartier van Dutchbat in Potočari. Het herinneringscentrum kwam in 2017 tot stand dankzij PAX en steun van de Nederlandse ambassade in Sarajevo.