Kabinet verlengt militaire bijdrage in Irak tot en met 2021

Nederland verlengt de militaire bijdrage aan de anti-ISIS coalitie in Irak tot en met eind 2021. Datzelfde geldt ook voor de brede veiligheidsinzet in Irak. Dit betekent dat de huidige bijdrage de komende 2 jaar wordt voortgezet. Dat schrijft het Kabinet vanmiddag aan de Tweede Kamer.

Een lid van de Nederlandse special operations forces in gesprek met Iraakse militairen.
Een lid van de Nederlandse special operations forces in gesprek met Iraakse militairen (oktober 2015).

"Uit de verlenging blijkt een langere commitment van Nederland aan de strijd tegen ISIS", aldus minister Ank Bijleveld-Schouten in een toelichting op het besluit. "Dat is nodig, want het Kalifaat is weliswaar verslagen, maar ISIS nog niet. Ik ben blij dat we tot en met 2021 de Koerdische en Iraakse militairen blijven trainen. Dat is nodig voor een stabiel Irak. Daarnaast is het ook een signaal dat we hen blijven steunen. En dat is van belang, nu en juist in deze regio."

De Nederlandse bijdrage

De verlenging houdt in dat zo’n 60 Nederlandse militairen de komende 2 jaar trainingen aan Koerdische en Iraakse militairen blijven geven in de Koerdistan Autonome Regio (Noord-Irak) en Bagdad.

Ook zet Nederland het leveren voort van liaison- en stafofficieren aan de verschillende hoofdkwartieren van de anti-ISIS coalitie. Daarnaast draagt Nederland met een Target Support Cell (TSC) en Processing Exploitation and Dissemination (PED-)capaciteit bij aan een zorgvuldig doelontwikkelingsproces voor de coalitie.

Nederland blijft met ongeveer 20 militaire en civiele experts actief in de NAVO-missie in Irak. De plaatsing van een militaire en een civiele adviseur bij het Ministry of Peshmerga Affairs, helpt bij de hervorming van de Koerdische veiligheidssector. Ten slotte blijft Nederland bijdragen aan de EU Advisory Mission met maximaal 3 personen.

Optreden binnen internationale rechtsgrond

In juni schreef het Kabinet al dat het mandaat voor de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak wordt verlengd tot en met 31 december 2021. De internationale coalitie tegen ISIS onder leiding van de VS bestaat uit 81 landen en internationale organisaties. Van deze landen maakt ongeveer 30% deel uit van de militaire coalitie.

De rechtsgrond voor het optreden van Nederlandse militairen in Irak blijft erop gericht binnen de internationale rechtsorde een bijdrage te leveren aan het beschermen van de burgerbevolking en aan het voorkomen van verder oplopende spanningen.