Nieuwe gebreken in buiten gebruik gestelde mortiergranaten

Bij een onderzoek naar het veilig vernietigen van de buiten gebruik gestelde voorraad 60mm-mortiergranaten zijn nieuwe gebreken aan het licht gekomen. Daaruit blijkt dat een onnauwkeurige maatvoering van verschillende onderdelen van de granaten oorzaak zouden kunnen zijn geweest van het ongeval in Mali.

2 militairen vuren mortier af.
Archieffoto.

Een van de maatregelen bij de aanbevelingen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het ongeval in Mali, was het vernietigen van de bij Defensie resterende voorraad 60mm mortiergranaten. Het Kenniscentrum Wapens en Munitie (KCW&M) deed daarom onderzoek om de risico’s in kaart te brengen voor de afvoer en vernietiging van de resterende 11.000 60mm-mortiergranaten die nog liggen opgeslagen in Nederland, Aruba en Duitsland. Bij dit onderzoek zijn de nieuwe gebreken aan het licht gekomen.

Blijven leren

Voor het veilig afvoeren en vernietigen van de overige mortiergranaten is het van essentieel belang te weten welke risico’s er voor het personeel zijn, zegt minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten: "Het is onze verantwoordelijkheid te zorgen voor een veilige afvoer en vernietiging. De Commandant der Strijdkrachten heeft daarom opdracht gegeven een plan van aanpak te maken waarbij rekening wordt gehouden met de in beide rapporten geconstateerde gebreken." Volgens Bijleveld blijven de conclusies van de OVV onverminderd overeind: "De OVV heeft aangetoond dat er in de aanloop naar het dodelijke ongeval veel veiligheidsbarrières zijn weggevallen. Het is zaak dat we blijven leren, ook van nieuwe onderzoeken."

Anderen geïnformeerd

Hoewel de betreffende mortiergranaten niet meer in gebruik zijn bij Defensie, kunnen zij wel een risico vormen voor andere landen waar dit type nog in gebruik is. Defensie heeft daarom de fabrikant geïnformeerd en melding gemaakt in het daarvoor aangewezen systeem Munitions Safety Information Analysis Center van de NAVO. Het KCW&M-rapport is eveneens aangeboden aan de OVV. Ook het Openbaar Ministerie is op de hoogte gesteld van het rapport vanwege een nog lopend onderzoek naar het ongeval.