Klacht tegen staatssecretaris Visser ongegrond

Minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie heeft de klacht van 10 (oud-)militairen van de Luchtmobiele Brigade tegen staatssecretaris Barbara Visser ongegrond verklaard. De minister volgt hiermee het advies op van onafhankelijk adviseur prof. mr. Verhey, die de klacht heeft onderzocht.

Portret staatssecretaris Barbara Visser.

Staatssecretaris Barbara Visser.

Volgens de klagers heeft de staatssecretaris zich partijdig tegen hen opgesteld, in haar reactie op de berichtgeving van de Volkskrant over de gebeurtenissen op de kazerne in Schaarsbergen. 3 andere militairen beschuldigen de klagers in deze berichtgeving van onder meer vernedering, aanranding, mishandeling en bedreiging. De klagers vinden dat de partijdigheid van Visser zou blijken uit het gebruik van het woord  “slachtoffers’’ en dat zij worden bestempeld als , “dader’’.

Nooit genoemd

Verhey concludeert dat de meeste uitlatingen van de staatssecretaris in reactie op het Volkskrantverhaal in de media en aan de Tweede Kamer, een  “algemeen karakter’’ hebben. Namen en functies van betrokkenen zijn nooit genoemd. Hij wijst er ook op dat Visser  er vrijwel bij alle gelegenheden op heeft gewezen, dat er nog een strafrechtelijk onderzoek liep naar de klagers. En dat zij niet daarop vooruit wenste te lopen.

Bij een enkele uitlating van de bewindsvrouw  ontbrak  ”de nuancering dat niet alle in de Volkskrantartikel beschreven gebeurtenissen destijds” zijn onderzocht’’, aldus Verhey. Volgens hem kan niet worden geconcludeerd dat de staatssecretaris onbehoorlijk tegen de klagers heeft gehandeld. Dit mede gelet op de context waarin de uitlatingen zijn gedaan, de hevige media-aandacht en de sterke parlementaire druk om maatregelen tegen de (vermoedelijke) daders.

Verhey doet de aanbeveling om te kijken of de klagers behoefte hebben aan zorg vanuit Defensie en die als dat mogelijk is, ook te geven.  “Dat ga ik doen’’, reageert Bijleveld.