Defensie helpt Sint Maarten 'orkaan-weerbaar' te maken

18 genisten hebben deze week de staat van de vitale infrastructuur en industriële objecten op Sint Maarten in kaart gebracht. Daarvoor sloten de militairen aan bij marine-oefening Hurricane Exercise 2018 (Hurex).

Militairen met mondkapjes op doen metingen

Genisten brengen de staat van de vitale infrastructuur op Sint Maarten in kaart.

De Hurex is voor de marine een jaarlijks terugkerend fenoneem. Voor deze editie was, vanwege de verwoestende orkaan vorig jaar, specialistische kennis van de genie ingeroepen.

Hoe zit het met de weerbaarheid?

Wat is de toestand van de infrastructuur 9 maanden na orkaan Irma? En wat zouden de gevolgen van een tropische storm of zelfs een orkaan op dit moment zijn? Op die vragen moest een antwoord komen. Met name werd er gekeken naar het vliegveld, de haven, hoofdwegen, het ziekenhuis, de energiecentrale, waterzuiveringsinstallaties, shelters en scholen.

Dankzij de door de genisten verzamelde informatie heeft de commandant in het Caribisch gebied een beter beeld. Hij kan daardoor beter handelen, mocht een nieuwe orkaan het eiland treffen.

militair noteert gegevens

Genisten brachten de afgelopen dagen de staat van de infrastructuur op Sint Maarten in kaart.

Draaiboeken aanscherpen

Het doel van de Hurex is om met lokale autoriteiten en civiele partners procedures en samenwerking te oefenen. Ook worden draaiboeken aangescherpt en voorbereidingen verbeterd.

Het is de bedoeling dat daarmee na toekomstige rampen snel is in te schatten wat de infrastructurele schade is.

Orkaan Irma

Dat het oefenen van noodhulpprocedures belangrijk is, liet orkaan Irma zien. Het Frans-Nederlandse eiland Sint Maarten ligt midden in een zogenoemde orkaangordel. Eens in de zoveel jaar is het raak en teistert een orkaan de hier gelegen eilanden. Het eiland bleef vorig jaar weinig bespaard.

Nederlandse militairen hebben na de orkaan Irma intensief geholpen. In de eerste plaats met het brengen van veiligheid, het verlenen van medische hulp en het uitdelen van water en voedsel. Maar zeker ook met reparaties aan infrastructuur. Genisten maakten het vliegveld en de belangrijkste hoofdwegen puinvrij en herstelden - zij provisorisch - het dak van het ziekenhuis. Later voerden genisten meer dan 50 grote projecten uit (onder meer het repareren van scholen, regeringsgebouwen en de gevangenis) en bijna 700 kleinere. Tijdens de noodhulpverlening waren op een gegeven moment meer dan 600 militairen van alle krijgsmachtdelen op Sint Maarten. Nog eens 400 ondersteunden vanaf schepen en vliegtuigen, maar ook vanaf de benedenwindse eilanden en vanuit Nederland.