Bijleveld: “Loyaliteit van een onderofficier kent bijna geen grenzen”

“Een onderofficier vindt doorgaans dat hij het mooiste werk van de wereld heeft. Een onderofficier denkt altijd in oplossingen.” Dat zei minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag tegen ongeveer 500 onderofficieren. Ze waren in Stroe bij elkaar voor de jaarlijkse Nationale Onderofficieren Conferentie.

Minister praat met militairen in uitzendgebied.

Archief: Minister praat met militairen in uitzendgebied.

Volgens Bijleveld zegt een onderofficier maar zelden ‘nee’ en vindt altijd een manier om een probleem op te lossen. “Kameraadschap is voor de onderofficier een belangrijke drijfveer, ‘Je doet het voor de jongens en meiden.’ Ik heb ook gemerkt dat de  loyaliteit van een onderofficier bijna geen grenzen kent…waardoor hij of zij regelmatig in conflict komt met zijn meerdere, dan wel met zijn manschappen. Maar een onderofficier beheerst daardoor als geen ander de kunst om tegen zijn commandant te zeggen dat hij een slecht besluit heeft genomen, om dit vervolgens aan zijn manschappen te verkopen als een uitstekend besluit.”

Koffieautomaat

Dat een onderofficier zegt waar het op staat, bleek wel uit de woorden van krijgsmachtadjudant Nico Spierenburg. Hij weet dat er bij de koffieautomaat veel wordt geklaagd over zaken die niet goed gaan. “En Ja!”, beaamt Spierenburg. “Het klopt, er gaat een heleboel niet goed; uitrusting, kleding, reservedelen, werving, behoud van mensen, opleiding, loon, toelagen en de communicatie is soms ook shit. Iedereen heeft wel zo’n voorbeeld voor bij de koffie toch?”

Maar volgens de krijgsmachtadjudant zijn onderofficieren ook niet altijd op de hoogte van de juiste informatie en feiten. “En dat is niet goed! Want willen wij daadwerkelijk zaken aanpakken en veranderen, dan is een juiste Situational Awareness ongelofelijk belangrijk. Net zoals het belangrijk, sterker nog, essentieel is, dat wij de tools krijgen om die noodzakelijke veranderingen te kunnen uitvoeren.”

Een onderofficier traint Irakese militairen hun wapen te gebruiken.

Een onderofficier traint Irakese militairen hun wapen te gebruiken.

Blik naar voren

Spierenburg merkte op blij te zijn met de Defensienota waarbij is gekozen voor mensen en het herstellen van het fundament van onze krijgsmacht. Volgens Bijleveld slaat de organisatie de bladzijde van bezuinigen definitief om met de nieuwe Defensienota. Ze waarschuwde er wel voor dat het  herstel van de krijgsmacht niet van vandaag op morgen is geregeld. “Daar gaat veel tijd inzitten. Maar het helpt enorm als we ervoor kiezen om de blik naar voren richten en met vertrouwen aan de slag gaan.”

Niet meer financieel bolwerken

Bijleveld zei te weten wat er speelt. Dat ze had gehoord ‘Je wil wel, maar kan niet vooruit’ “omdat de verwerving van materieel zo lang duurt. Omdat het personeel er niet is, of kiest voor een baan buiten Defensie”, aldus de minister. Ook vernam ze dat kledingpakketten niet op tijd worden geleverd, dat veel militairen rondlopen op zelf aangeschafte kisten en toelagen niet in verhouding staan tot de omstandigheden waarin de militairen hun werk doen. Het is Bijleveld niet in de koude kleren gaan zitten, “maar wat mij het meest raakte was deze mail. Ik citeer: ‘De mannen en vrouwen leveren hier fantastisch werk onder zeer zware omstandigheden. Daar ben ik bijzonder trots op. Het is dan ook triest om te horen en te zien dat, veelal jonge collega’s onze mooie organisatie verlaten, omdat men het thuis niet meer financieel kan bolwerken.”

Bijlveld somde vervolgens een rij verbeteringen op, zoals genoemd in de Defensienota. Er gaat de komende jaren van alles gebeuren en veranderen. Maar ik wil er bij zeggen dat ik bovenal realistisch ben. Wat we snel kunnen doen, doen we.  Maar wat wij willen, kost tijd.Een kwart eeuw bezuinigen heb je niet in een jaar opgelost.”

Commandant der Strijdkrachten spreekt met militairen in Afghanistan.

Archief: Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer spreekt met militairen in Afghanistan.

Licht aan de horizon

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer sloot de conferentie af. Hij zei te begrijpen dat er over tal van zaken nog onvrede is, “maar er gloort echt licht aan de horizon”, hield hij de zaal voor. “Tijdens werkbezoeken zie ik dat er ondanks de soms hardnekkige problemen ook veel al beter gaat. Dat moeten we ook willen zien en uitdragen. Iedereen gaat dat straks ook echt merken”, beloofde hij.

Bauer zei ook dat de organisatie flink gaat leunen op de categorie onderofficieren. “We moeten bijvoorbeeld nieuwe mensen gaan opleiden en begeleiden. Dat heeft prioriteit en geeft groeipijn, maar het is nodig om sterker te worden.”