Defensie Cyber Commando

Defensie wil de digitale omgeving zo goed mogelijk verdedigen. Het Defensie Cyber Commando zet zich in voor de digitale veiligheid van de hele Defensieorganisatie en haar partners. Meer informatie staat bij Onderwerpen, cyber security.